svasdssvasds

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

หากวันที่ 23 มี.ค.66 นี้ครบวาระสภาฯ ของส.ส.ในชุดปัจจุบัน กำหนดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็น่าจะภายในวันที่ 7 พ.ค.66 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเราจะมาอ่านนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงประเทศกัน

เรื่องของการใช้ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงประเทศนั้น ยังคงเป็นหนึ่งในแผนของทุกพรรคการเมืองที่จะนำมาใช้ปรับปรุงระบอบการทำงานแบบเดิม ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม

เริ่มกันที่ พรรคพลังประชารัฐ เมื่อช่วงการเลือกตั้ง ปี 2562 ได้มีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ (สตาร์ทอัพ) ดังนี้

 • จัดตั้งกองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพ
 • สร้างกรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เป็นเมืองสำหรับสตาร์ทอัพ
 • ผลิต Maker ให้ได้ 1 ล้านคนใน 5 ปี

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

สำหรับ นโยบายด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและสนับสนุนการค้าออนไลน์ในปี 2566 มีดังนี้

 • ยกระดับความสามารถผู้ผลิต SMART 5 ล้านราย (SME, Farmer, Startups, Maker, ร้านค้าปลีกชุมชน)
 • เกษตรประชารัฐ 4.0 ด้วย 3 เพิ่ม เพิ่มรายได้ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มทางเลือก 3 ลด ลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล โดยเฉพาะ 5G

พรรคก้าวไกล ในปี 2562 การเลือกตั้งในครั้งนั้นยังเป็นชื่อพรรคอนาคตใหม่ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วย

 • มีไฮสปีดเน็ตทุกพื้นที่ ไฟฟ้าเข้าถึง
 • สร้างโอเพ่นดาต้าและดาต้าอีโคโนมี ให้ SME
 • ปรับกฏหมายเพื่อให้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่การไปรับใช้กลุ่มทุน
 • ทำข้อมูลรัฐให้เป็น Open data เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ธุรกิจนำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรม
 • เชื่อมโยงกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นฐานข้อมูลเดียว
 • ฝึกฝนข้าราชการให้มีทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

ในปี 2566 นั้น ทางพรรคก้าวไกล ไม่ได้มีนโยบายดิจิทัลโดยตรง แต่เป็นการตอบโจทย์การใช้งานในเชิงเศรษฐกิจ

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ทางด้านของ พรรคเพื่อไทย ในปี 2562 มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีเพียง 2 เรื่อง นั่นคือ

 • ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มแก้ปัญหาปากท้อง
 • บูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่มีการประกาศเปิดตัวผู้นำพรรคคนใหม่ พรรคเพื่อไทยก็ได้ประกาศการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแบบอัดแน่น ประกอบด้วย

 • นำ AI และ Agritech มาใช้ในการเกษตร ช่วยวางแผนการใช้ปุ๋ยและปรับปรุงหน้าดิน
 • นำสินทรัพย์ดิจิทัล (NFT) มาใช้ในการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าและต่างชาติเข้ามาซื้อได้มากขึ้น
 • สร้างบล็อกเชนเพื่อใช้ในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ไว้เป็นช่องทางการขายสินค้าการเกษตร สินทรัพย์ที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ ช่องทางหาเงินทุนให้ SME

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

 • มีการใช้เงินสกุลดิจิทัลแทนเงินสด
 • มีกระเป๋าเงินดิจิทัลของตนเอง กลายเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
 • ทุกหมู่บ้านของไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี Wifi ใช้งานฟรีทุกแห่ง
 • นำข้อมูลสุขภาพเชื่อมต่อบนคลาวด์ เมื่อเจ็บป่วยแค่ยื่นบัตรประชาชนแพทย์ก็เข้าถึงข้อมูลการรักษาได้
 • มีห้องเรียนออนไลน์สำหรับครูต่างชาติมาช่วยสอนเสริม
 • สร้างซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆ หวังให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อปี
 • ให้ SME ระดมทุนแบบ Crowdfunding ทำธุรกิจทุกขั้นตอนแบบ One Stop Service

พรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2562 ได้มีการประกาศใช้ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการสื่อสาร

 • ยกระดับกระทรวงดิจิทัล
 • ปลดล็อกกฏหมายเอื้อทำกิน
 • จ้าง 1 หมื่นคนดูแลไอทีชุมชน
 • ประมูลคลื่นด้วยบิวตี้คอนเทสต์
 • ส่งเสริมการติดตั้งเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีภาครัฐ (Govtech)

ส่วนในปี 2566 ยังไม่ประกาศนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

พรรคชาติพัฒนากล้า ถือว่าเป็นการรวมตัวของพรรคชาติพัฒนาและพรรคกล้า จึงนับเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่จะเข้าร่วมสนามการเมืองของปี 2566 นี้ โดยนโยบายด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเน้นไปที่สองเรื่อง คือ

 • เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เศรษฐกิจสายเทค : สร้างโอกาสด้านดิจิทัลอีโคโนมี 1.75 ล้านล้านบาท สร้างโอกาสให้คนไทยในเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม โดยที่สามารถดำเนินการได้ก่อนคือเรื่องการท่องเที่ยว ให้สามารถจองห้อง จองโรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้เอง โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้กับเจ้าของแพลตฟอร์ม เนื่องจากทำให้ไทยสูญเสียโอกาสไปมาก
 • เศรษฐกิจสีเหลือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ตั้งกองทุน Soft power

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

พรรคภูมิใจไทย ในการลงสนามเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล ส่วนในปี 2566 นี้ก็ยังไม่ประกาศออกมา

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

พรรคไทยสร้างไทย ถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่เพิ่งจะเข้าร่วมสนามเลือกตั้งในปี 2566 ได้มีการประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ในนโยบายหาเสียงและใช้งานได้จริงทันที

 • เปิดตัวเทคโนโลยี Citizen Force ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจทางการเมือง
 • พัฒนาระบบ Digital Health เพื่อดูแลเรื่องการสร้างสุขภาพ นัดหมายผู้ป่วยและเลือกโรงพยาบาลได้ คุยกับหมอแบบไม่ต้องรอคิวนาน
 • สร้าง Digital Education นำครูมาช่วยสอนเทคนิคการขายออนไลน์สู่คนท้องถิ่น

อ่านนโยบายดิจิทัลของพรรคการเมือง ปี 66 พรรคไหนจริงจังกับการใช้เทคโนโลยี

ตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนเพื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้งช่วงกลางปี แต่ละพรรคก็อาจจะค่อยๆ ประกาศนโยบายต่างๆ ออกมาให้ติดตาม ต้องรอดูพรรคอื่นๆ ว่าจะมีใครประกาศออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

related