svasdssvasds

เทรนด์เศรษฐกิจซิลเวอร์อีโคโนมี โอกาสดันอนาคตไทยสู่ดิจิทัล

เทรนด์เศรษฐกิจซิลเวอร์อีโคโนมี โอกาสดันอนาคตไทยสู่ดิจิทัล

ทรู-ดีแทค ทำตลาดกลุ่ม ซิลเวอร์ อีโคโนมี (Silver Economy) ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นสำหรับผู้สูงวัย ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ตอบสนองกลุ่ม Young Old (YOLD)

นางสาวพลอย จาตุกัญญาประทีป หัวหน้าสายงานดูแลประสบการณ์กลุ่มลูกค้า ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2573 นี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ16.8 ล้านราย มีอัตราการเข้าถึงและใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ประมาณ 70% จากประชากรทั้งหมด  แบ่งเป็น

  • ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 93%
  • โทรศัพท์มือถือทั่วไป 7%

โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน จะเน้นไปที่การเล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลัก โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน ตามด้วยการซื้อของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ และยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ สะท้อนว่าผู้สูงว่าคือกลุ่ม Silver Economy ที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่ๆ

นางสาวพลอย จาตุกัญญาประทีป หัวหน้าสายงานดูแลประสบการณ์กลุ่มลูกค้า ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า Silver Economy เป็นตลาดใหม่ที่จะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

สังคมผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน ดูแลความงาม บริการและการรักษาพยาบาล รวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียมมากขึ้น

ผลสำรวจคนอเมริกันอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมกันมีรายได้หลังจากหักภาษีแล้วเป็น 70% ของรายได้รวมของคนทั้งประเทศ

ปี 2561 ประมาณ 70% ของคนอายุ 50-65 ปี มีการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคนอายุ 65 ปีขึ้นไป ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 38% โดยพฤติกรรมคือใช้งานไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

  • 94% ของคนสูงวัยใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อรับ-ส่งอีเมล
  • 77% ซื้อของออนไลน์
  • 71% ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
  • 70% ใช้อ่านข่าว

จากผลสำรวจระบุว่า ประชากร YOLD ไม่เพียงแต่มีความแข็งแรงในทางร่างกาย แต่สุขภาพทางการเงินของคนกลุ่มนี้ ยังดีกว่า คนสูงอายุในเจเนอเรชันก่อนหน้า และมากกว่า 1 ใน 5 ของคนวัย 65-69 ปี ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ยังคงทำงานอยู่

เทรนด์เศรษฐกิจซิลเวอร์อีโคโนมี โอกาสดันอนาคตไทยสู่ดิจิทัล

ทั้งนี้ ทรู-ดีแทค พยายามจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันและยกระดับการใช้ชีวิตกลุ่มสังคมผู้สูงอายุให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทรนด์ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย โดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผู้สูงวัย

ซึ่งมีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ และ ยังแฮปปี้ (Young Happy) ผู้ผลิตคอนเทนต์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยสร้างชุมชนผู้สูงวัยให้เข้มแข็งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related