svasdssvasds

Kaspersky เตือนความรู้คือสิ่งสำคัญ เร่งรู้ทันความปลอดภัยไซเบอร์

Kaspersky เตือนความรู้คือสิ่งสำคัญ เร่งรู้ทันความปลอดภัยไซเบอร์

Kaspersky เผยผลการวิจัยล่าสุดพบว่า การพัฒนาความรู้ของบุคคลด้านความปลอดภัยออนไลน์ เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำให้ไว เพราะ 90% เชื่อว่าอุปกรณ์ดิจิทัลจะถูกโจมตีในอนาคต

SHORT CUT

 • แคสเปอร์สกี้ แนะควรเร่งฝึกอบรมเรื่องภัยไซเบอร์ตั้งแต่การศึกษา
 • ควรสร้างการตระหนักรู้ตั้งแต่โรงเรียน
 • การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองก็เป็นสิ่งสำคัญ

Kaspersky เผยผลการวิจัยล่าสุดพบว่า การพัฒนาความรู้ของบุคคลด้านความปลอดภัยออนไลน์ เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำให้ไว เพราะ 90% เชื่อว่าอุปกรณ์ดิจิทัลจะถูกโจมตีในอนาคต

ผลวิจัยล่าสุดของ แคสเปอร์สกี้ เรื่อง “Learning cybersecurity: What motivates individuals to practice online safety” (การเรียนรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์: สิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลฝึกฝนด้านความปลอดภัยออนไลน์) พบว่าบุคลากรการศึกษาที่ปฏิบัติตามสุขอนามัยทางไซเบอร์อย่างเหมาะสม จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการสอนนักเรียนเรื่องการระบุแหล่งที่มาที่น่าสงสัยและการจัดการอีเมลที่น่าสงสัย ความมั่นใจนี้ขยายไปถึงบุคลากรการศึกษาที่ได้รับข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับมาตรการที่เหมาะสมหรือได้รับการฝึกอบรมบางรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ

ในบรรดาบุคลากรการศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ เกือบ 70% ต้องการใช้ mobile data ของตนเองเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนมากกว่าใช้เครือข่ายสาธารณะ ผู้ตอบแบบสอบถาม 70% สงสัยลิงก์และไฟล์แนบที่ไม่รู้จัก และยังคงระวังลิงก์ที่ได้รับจากผู้ใช้หรือเว็บไซต์ที่ไม่รู้จัก

Kaspersky เตือนความรู้คือสิ่งสำคัญ เร่งรู้ทันความปลอดภัยไซเบอร์

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยและรัดกุม ผู้ตอบแบบสอบถาม 85% รับรู้ว่ามีโอกาสที่บางคนจะเดาและถอดรหัสรหัสผ่านของตนได้ และ 90% ยังกล่าวอีกว่ามีโอกาสที่อุปกรณ์ดิจิทัลของตนจะถูกโจมตีในอนาคต

สร้างความรู้ช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

แม้ว่าการขโมยข้อมูลที่เป็นผลจากรหัสผ่านที่ถูกบุกรุกถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยออนไลน์ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 90% เห็นว่าผลกระทบจากการละเมิดรหัสผ่าน รวมถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รุนแรง

แม้ว่าบุคลากรการศึกษาจะทราบถึงวิธีป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทางออนไลน์ในระดับหนึ่ง แต่ความรู้นี้อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ตนปลอดภัยทางออนไลน์อย่างสมบูรณ์ และไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจในการสอนเรื่องสุขอนามัยทางไซเบอร์แก่นักเรียน

นอกจากนี้ บุคลากรการศึกษาอาจจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการละเมิดความปลอดภัย และวิธีการใช้ข้อมูลที่ถูกขโมยไปในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

Kaspersky เตือนความรู้คือสิ่งสำคัญ เร่งรู้ทันความปลอดภัยไซเบอร์

แคสเปอร์สกี้ แนะนำแนวทางป้องกันภัยไซเบอร์

เพื่อให้ความปลอดภัยในการใช้งานไซเบอร์ของผู้คนเป็นเรื่องที่ช่วยให้ทุกคนใช้งานดิจิทัลได้มั่นใจคือแนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

 1. จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรการศึกษา: บุคลากรการศึกษาควรได้รับเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถ่ายทอดบทเรียนที่สำคัญเหล่านี้ให้กับนักเรียน การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

  Kaspersky เตือนความรู้คือสิ่งสำคัญ เร่งรู้ทันความปลอดภัยไซเบอร์
   
 2. โครงการริเริ่มด้านการตระหนักรู้โดยโรงเรียน: โรงเรียนควรดำเนินการริเริ่มด้านการตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยในหมู่นักเรียน ด้วยการปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกฝนความปลอดภัยทางออนไลน์ โรงเรียนจึงบรรลุความรับผิดชอบในการชี้แนะและเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนนำแนวทางปฏิบัติออนไลน์ที่ปลอดภัยมาใช้
 3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ: ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก นอกจากบุคลากรการศึกษาที่สอนแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองในการสนับสนุนและส่งเสริมคำสอนเหล่านี้ที่บ้าน ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเด็ก และการยอมรับพฤติกรรมออนไลน์ที่ปลอดภัยในระยะยาว
   

ที่มา : Kaspersky

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related