svasdssvasds

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส (Molam Metaverse)” นวัตกรรมทุนทางวัฒนธรรม ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำอีสานสู่โลกดิจิทัล งานนี้รับรองว่าอยู่ไสกะม่วนคักๆได้

Metaverse หรือ โลกเสมือนจริง เปรียบเสมือนการย่อโลกให้อยู่ในมือเรา มนุษย์สามารถเข้าไปมีชีวิต มีอาณาจักรของตัวเอง ทำกิจกรรม มีเพื่อน ชอปปิ้ง ได้ง่ายๆ และให้เราสะดวกสบายมากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมวิจัยโครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์: วิถีการแปรเปลี่ยนนวัตกรรมและการประกอบการทางวัฒนธรรมในสังคมเสมือน ร่วมกับทีมนักพัฒนา Metaverse จาก Khon Kaen InfiniteLand เปิดตัวนวัตกรรมดิจิทัลจากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่โลกเสมือน “หมอลำเมตาเวิร์ส” (Molam Metaverse) ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ใหม่ที่ทุกคนสามารถท่องโลกหมอลำผ่านพื้นที่โลกเสมือนจักรวาลนฤมิตร  

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า “หมอลำเมตาเวิร์ส” เกิดจากการตั้งคำถามพื้นฐานง่าย ๆ ที่ว่า ในยุคที่เมตาเวิร์สเข้ามามีอิทธิพลในกระแสสังคมดิจิทัล หมอลำจะเข้าไปอยู่ในพื้นเสมือนนั้นได้อย่างไร เราไม่ทราบหรอกว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่เราอยากทดลอง ทดสอบ และอยากใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยต่อยอดหมอลำให้ก้าวไปให้ทันยุคดิจิทัลให้ได้”

หมอลำเมตาเวิร์ส นับเป็นนวัตกรรมดิจิทัลจากทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ให้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักหมอลำสามารถเข้าถึงเข้าถึงหมอลำได้ง่ายขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาทดลองกับ หมอลำหมู่ หรือ หมอลำเรื่องต่อกลอน เป็นหลัก

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่โลกเสมือนหมอลำเมตาเวิร์ส ได้ออกแบบพื้นที่เชื่อมต่อกันเป็น 2 โซน 

โซนที่ 1 เปิดโลกหมอลำ ภายใน “หมอลำเมตาเวิร์ส” (Molam Metaverse) โถงกลาง เป็นพื้นที่ให้คนได้เห็นภาพบรรยากาศหน้าเวทีหมอลำ มีอวาร์ตาร์ออกลีลาท่าเต้นอยู่หน้าเวทีการแสดงหมอลำ เสมือนการฉายภาพมโนมติให้เกิดจินตนาการสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักหมอลำ ก่อนที่จะเข้าไปสัมผัสโลกของหมอลำในขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ในพื้นที่โซนที่ 1 ยังจัดให้มีช่องทางการเชื่อมต่อเข้าถึงหมอลำคณะต่าง ๆ ผ่าน Social Network และการเข้าถึงฐานข้อมูล Cultural Map ที่เชื่อมโยง Supply Chain ต่าง ๆ ที่เกิดจากหมอลำ ในส่วนสุดท้ายของโซนที่ 1 จะเป็นจุดที่ Avatar สามารถว้าปเข้าไปเยี่ยมชมในโซนที่ 2

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล โซนที่ 2 หมอลำแกลอรี เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหมอลำ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ยุคแรก จุดกำเนิดของหมอลำหมู่ที่พัฒนามาจากหมอลำพื้น ยุคที่สอง ยุคที่พัฒนาจากหมอลำพื้นสู่หมอลำหมู่  ยุคที่สามคือยุคที่พัฒนาสู่คอนเสิร์ตหมอลำเรื่องต่อกลอน และส่วนสุดท้าย แสดงหมอลำ Avatar ที่นำเสนอการปั้นหุ่นอวาร์ตาร์ตัวแสดงสำคัญของหมอลำหมู่ ในส่วนสุดท้ายเป็นการนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จักรวาลนฤมิตร (Metaverse)

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

ใน “หมอลำเมตาเวิร์ส” (Molam Metaverse) จัดแสดงหมอลำและนักแสดงอวาตาร์ที่ทีมวิจัยได้ออกแบบขึ้น หมอลำอวาตาร์ที่นำเสนอประกอบด้วย พระเอก นางเอก ในยุคแรกและยุคปัจจุบัน โดยสังเกตได้จากลักษณะเครื่องแต่งกาย รวมถึงตัวอวาตาร์ที่เป็นศิลปินนักแสดงในส่วนต่าง ๆ ของคณะหมอลำ เช่น ตลก แดนเซอร์ เป็นต้น

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

นอกจากนั้น หมอลำอาวาตาร์ที่นำเสนอยังสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยลีลาท่าทางการฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์เสมือนจริงแก่ผู้เข้าชมได้ใกล้ชิดกับหมอลำอวาตาร์ ประสบการณ์จากการทำหมอลำเมตาเวิร์สทำให้คณะผู้วิจัยได้สัมผัสกับประสบการณ์การออกแบบและทดลอง ซึ่งเชื่อว่ายังไม่มีที่ใดมาก่อน อีกทั้งทำให้นักวิจัยสามารถสร้างจินตนาการจากการทดลองนี้เพื่อต่อยอดไปยังการออกแบบส่วนอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ในอนาคต

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล ช่องทางทดลองท่องโลกหมอลำเมตาเวิร์ส

  1. ผ่าน web browser ที่ Link: MoLam Metaverse | Spatial
  2. ผ่านแอฟพลิเคชัน spatial และใช้คำค้นว่า “Mo Lam” หรือ สแกน QR Code

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

เนื่องจาก Spatial.io มีข้อจำกัดหลายด้าน ทีมวิจัยจึงพัฒนา metaverse เพื่อรองรับการ scale up การ log on ใช้งานของ user จำนวนมากในเวลาเดียวกัน ที่ลิ้งค์ หรือ QR Code 

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล

การนำหมอลำเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สนับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่นักวิจัยได้ทำการทดลองออกแบบ ขณะที่เทคโนโลยีเมตาเวิร์สยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาจึงพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการ 

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล ข้อจำกัดจากการใช้ Spatial App

1. Application ที่มี Version ล้ำสมัยอาจพบปัญหาในการโหลด Avatar หรือ Object หรือฉากจึงแนะนำให้ Update Application ตาม link ดังนี้

  • Android: https://play.google.com/store/apps/details…
  • iOS: https://apps.apple.com/app/id1528403747

2. สัญญาณ Internet ที่แนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน ควรเป็น 10Mbps download, 2Mbps upload หรือ ถ้าต้องการให้มีความเสถียรสูงที่สุดควรจะใช้ความเร็วสัญญาณ 50Mbps download, 10Mbps upload

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล ข้อจำกัดของ Verse ที่พัฒนาโดย InfinitLand ที่ไม่ได้ใช้ Spatial

1. สัญญาณ Internet ที่แนะนำสำหรับการเข้าใช้งาน 50Mbps download, 10Mbps upload

2. อุปกรณ์ที่ใช้งานควรมี RAM อย่างน้อย 6 GB ขึ้นไป

3. ยังไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ Tablet ฯลฯ โดยเฉพาะที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ทั้งนี้ ไม่นับรวมระบบปฏิบัติการ OSX ของ MacBook หรือ PowerMac หรือ MacMini

มข.เปิดตัว “หมอลำเมตาเวิร์ส” ทดลองท่องโลกเสมือนยกระดับหมอลำสู่ดิจิทัล หมายเหตุ: ความเร็วของ Internet และพื้นที่ความจุในคอมหรือโทรศัพท์มีผลต่อการเข้าถึงเมตาเวิร์ส และยังมีอีกหลายปัจจัยที่ยังเป็นข้อจำกัดของระบบเมตาเวิร์สซึ่งคิดว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ที่มา :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

related