svasdssvasds

อีกหน่อยต้องใช้ Smart Device เพราะในอนาคต เราจะแก่ช้าลง ทำงานนานขึ้น

อีกหน่อยต้องใช้ Smart Device เพราะในอนาคต เราจะแก่ช้าลง ทำงานนานขึ้น

Key Message จากการฟัง อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials แชร์แนวคิดและนวัตกรรมบนเวที Main Stage ในงาน Techsauce Global Summit 2022 โดยเน้นไปที่ IoT ซึ่งจะมี Smart Device เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิต

ถ้าบอกตอนนี้ว่า Smart Device หรือ อุปกรณ์อัจฉริยะ เป็นของที่ต้องมี อาจใช่สำหรับบางคน และไม่ใช่สำหรับหลายๆ คน แต่ถ้าพูดถึงแนวโน้มในอนาคต IoT (Internet of Things) จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก และยิ่งอายุมากขึ้น อุปกรณ์อัจฉริยะก็จะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายที่เอื้อให้ชีวิตสะดวกและทำให้เราจัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น

เทคโนโลยีไฮเทคมากขึ้น ธุรกิจก็ต้องทรานสฟอร์มและเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ในงาน Techsauce Global Summit 2022 อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials มาแชร์แนวโน้มและแนวคิดในการผลักดันนวัตกรรมร่วมกับ ทศพร อุทัยวัฒนา Head of Digital Strategic Partnership Management จาก SCG Cement-Building Materials ในหัวข้อ "To Get There, Together-Energizing Thailand’s Digital Economy Through Deep Digital Technology and Maker Mindset" และพูดถึงการใช้ IoT ในอนาคตที่จะเชื่อมร้อยทุกอย่างเข้าด้วยกัน

อภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials

อภิรัตน์กล่าวถึงการทรานสฟอร์มธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลว่า เป็นแกนหลักสำคัญในการผลิต/สร้างสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในยุค Digital Economy 

แต่ยุคนี้จะทำธุรกิจให้สำเร็จต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันเป็น Ecosystem และในองค์กรเองควรต้องมี Talents ทุกเจเนอเรชัน มาเสริมแกร่งให้แก่กันเพราะแต่ละเจนก็จะมีทักษะและประสบการณ์ต่างกันออกไป

Visual Note โดย BVC.asia จากสิ่งที่ อภิรัตน์ หวานชะเอม กล่าวในงาน Techsauce Global Summit 2022

......................................................................................

อ่านคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ

......................................................................................

สรุปความเปลี่ยนแปลงใกล้ตัวที่ควรรู้ เมื่อเราต้องอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและไม่แน่นอน

อีกหน่อยต้องใช้ Smart Device เพราะในอนาคต เราจะแก่ช้าลง ทำงานนานขึ้น

  1. อภิรัตน์กล่าวว่า ภายในปี 2030 อายุเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่ 45-49 ปี คนจะแก่ตัวช้าลงและจะทำงานยาวนานขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก
  2. เทคโนโลยีต่างๆ จะผสานเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน เรียกว่า Phygital ทำให้ใช้งานง่ายสะดวกขึ้น ราคาถูกลง
  3. มูลค่าตลาดดิจิทัลไทยในปี 2022 นี้ จะแตะหลัก 321.7 พันล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าดิจิทัลที่จะมีมูลค่าสูงที่สุด คือ HW และ Smart Device
  4. ไอเดีย นวัตกรรม และเทคโนโลยี จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกมหาศาล ภาครัฐและเอกชนจึงต้องใช้ IoT (Internet of Things) เป็นตัวดิสรัปต์และสร้างโอกาสใหม่ๆ
  5. Smart Device ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น Smart Healthcare, Smart Farm Agriculture, Smart Home โดยในด้านการใช้งานในชีวิตประจำวัน Wearable Devices จะติดตัวเรามากขึ้น Track ได้ว่าอยู่ที่ไหนจากการสวมใส่ไปไหนมาไหน (แทบจะ) ตลอดเวลา
  6. BIT ย่อมาจาก Born in Thailand หมายถึง การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยคนไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศพัฒนาอีกหลายด้าน เพราะเปลี่ยนจาก User Economy ไปสู่ Maker Economy  

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่อภิรัตน์นำมาอธิบายประโยชน์ใช้สอยของ Smart Device เช่น อุปกรณ์คาดศีรษะที่สามารถตรวจจับสัญญาณสมองได้ ซึ่งทาง SCG Cement-Building Materials นำมาใช้ในการส่งมอบประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี meplug อุปกรณ์ชาร์จพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก, neverfall ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการก้าวเดิน การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเตือนและช่วยป้องกันอุบัติเหตุหกล้ม

อีกหน่อยต้องใช้ Smart Device เพราะในอนาคต เราจะแก่ช้าลง ทำงานนานขึ้น

อีกหน่อยต้องใช้ Smart Device เพราะในอนาคต เราจะแก่ช้าลง ทำงานนานขึ้น

อภิรัตน์ย้ำว่า ต้องสร้างความร่วมมือ, ร่วมกัน (To Get There, Together) โดยให้ความสำคัญ 3 องค์ประกอบหลัก คือ คน องค์ความรู้ และ คุณค่าที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้และสังคม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะเดียวกัน ต้องช่วยกันสนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ ดังที่ SCG Cement-Building Materials จัดทำโครงการหลากรูปแบบเพื่อให้นักวิจัย นักคิด นวัตกร มีพื้นที่พบปะและเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมเข้าหากันแบบ End-to End Academic to Industry Integrations