svasdssvasds

พระเจ้าจะต้องลงโทษ! Apple ใส่ข้อมูลวันมาฆบูชาพลาดจาก 6 มีค.เป็น 5 มีค.

พระเจ้าจะต้องลงโทษ! Apple ใส่ข้อมูลวันมาฆบูชาพลาดจาก 6 มีค.เป็น 5 มีค.

สายบุญที่เตรียมของจะไปทำบุญไหว้พระวันมาฆบูชา อาจต้องเก็บของไว้อีกหนึ่งวัน เมื่อวันมาฆบูชาที่แท้จริงคือ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ไม่ใช่วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

ใครที่ใช้ปฏิทินของ Apple บนอุปกรณ์สื่อสารอย่าง iPhone iPad และ Macbook อาจจะสับสนได้ เมื่อ ปฏิทินวันหยุดไทย ขึ้นวันมาฆบูชาคือวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ส่วนวันหยุดชดเชยคือวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566

งานนี้ใครที่กำลังเตรียมของไปเวียนเทียนก็อาจจะต้องเซ็งนิดหนึ่งเมื่อวันหยุดชดเชยที่จริงแล้วคือวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมต่างหาก 

ใครที่ใช้งานอุปกรณ์ตระกูล Apple ลองเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่ Support

วันมาฆบูชา

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม


'วันมาฆบูชา' ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม

วันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ

หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

สำหรับใครที่เตรียมไปเวียนเทียนช่วงเย็นวันนี้ อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทำบุญในเช้าวันจันทร์แทน

related