svasdssvasds

ก้าวไกลชูผลงาน ตำบลต้นแบบ ใช้นวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้

ก้าวไกลชูผลงาน ตำบลต้นแบบ ใช้นวัตกรรมเพื่อให้เข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้

เศรษบกิจประเทศจะเติบโตต่อไปได้ เราต้องสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ ก้าวไกล ชูผลงานตำบลต้นแบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำประปาสะอาดได้ด้วยเทคโนโลยี

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและโพสต์ทูเดย์ ได้จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยในช่วง Session ที่ 2 เป็นช่วงของการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคว่ามีนโยบายใดในการส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในช่วงการเสนอนโยบายของพรรคก้าวไกล โดย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการ ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล และดิจิทัล พรรคก้าวไกล ได้เผยแนวทางนโยบายของพรรคในหัวข้อ นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก ไว้ว่า หากอยากให้นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างยั่งยืน ปัญหาที่เด่นสุดตอนนี้คือ เราต้องสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ นั่นคือ แก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย ซึ่งจะแก้ไขปัญหานี้ หากไม่มีนวัตกรรม เราจะต้องทำให้พวกเขาสามารถรีสกิล มีรายได้มีอาชีพต่อไปได้

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ รองเลขาธิการ ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล และดิจิทัล พรรคก้าวไกล อีกหนึ่งปัญหาที่พรรคก้าวไกลเข้าไปช่วยแก้ปัญหาคือการเข้าถึงน้ำประปาสะอาด ซึ่งก้าวไกลได้เข้าไปช่วยชาวบ้านที่เทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี่มีประชากรอยู่ 4,000 คนในพื้นที่ 7 ตร.กม. มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาด แต่ตอนนี้มีน้ำสะอาดใช้แล้วเนื่องจากเราใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วย

ก้าวไกลใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตที่จะช่วยลดต้นทุนและเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างง่าย ดังนี้

  1. สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบ
  2. ใช้เทคโนโลยี อย่าง Sensor ช่วยในการวัดอัตราการไหล วัดคลอรีน แรงดันน้ำ วัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น
  3. ประชาชนที่นี่สามารถชำระค่าน้ำผ่าน QR Code ผ่าน Mobile Banking ได้ ช่วยลดต้นทุนบุคลากรจดมิเตอร์ได้ด้วย

สิ่งที่เทศบาลนี้ได้รับคือ ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจได้ 1.4 ล้านบาทต่อปี และเทศบาลสามารถสร้างอุตสาหกรรม มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 10 ล้านบาทต่อแห่ง จากค่านำเข้ามิเตอร์ไฟฟ้า สุดท้ายเชื่อว่าการเกิดอุตสาหกรรม IOT จะเกิดการแก้ปัญหาทั้งหมดลงได้

related