svasdssvasds

พรรคเพื่อไทยชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ แจกแท็บเล็ตคุณครู-นักเรียน

พรรคเพื่อไทยชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ แจกแท็บเล็ตคุณครู-นักเรียน

ไทยต้องเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมให้ลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายพรรคเพื่อไทยส่งเสริมเขตธุรกิจใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมทางการศึกษา 1 Tablet / เด็ก / คุณครู

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจและโพสต์ทูเดย์ ได้จัดงานสัมมนา อนาคตประเทศไทย หัวข้อ นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยในช่วง Session ที่ 2 เป็นช่วงของการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคว่ามีนโยบายใดในการส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ เปิดนโยบายพรรคการเมืองที่จะผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก”

ในช่วงเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย ได้เผยแนวทางนโยบายของพรรคในหัวข้อ นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก ไว้ว่า พูดถึงนวัตกรรมก็จะมีแต่เรื่องเทคโนโลยี แต่ผมจะใช้แนวคิดของยุโรป คือ พัฒนา+ประยุกต์ และ ความคิดริเริ่ม+เทคโนโลยี หากทำได้ตามแนวคิดนี้จะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตได้

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยอยู่ลำดับที่ 43 ของแหล่งการลงทุนจากทั่วโลก จะเห็นว่าเรามีต้นทุนประมาณหนึ่งแล้ว ดังนั้น ปัจจัยสำคัญเพื่อให้เกิดนวัตกรรม เราจะต้องมี เสรีภาพ / ทิศทาง / เท่าทัน / มุ่งหมาย เช่น ในด้านของนวัตกรรมอาหาร เรามีการเกษตรที่แข็งแกร่ง เรามีอาหารไทย ดังนั้นนวัตกรรมอาหารไทยจึงต้องถูกส่งเสริม

บ้านเรามีความหลากหลายทางชีวภาพ เรามีสมุนไพรที่หลากหลายมีความรู้ เราสามารถผลิตยาเองได้ เราทำได้เองตั้งหลายพันตำรับ ดังนั้นเรื่องนี้ก็คือจุดเด่นด้านนวัตกรรมของไทยที่สามารถเดินต่อไปได้เอง ด้วยต้นทุนที่เรามี

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทย

ดังนั้น จึงอยากเสนอนโยบาย เขตธุรกิจใหม่ (New Business Zone)

 1. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม สร้างบุคลากร
 2. เชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจ
 3. ขจัดข้อจำกัดทางกฎหมายกระบวนการรัฐอุปสรรค
 4. ดึงดูดการลงทุนในประเทศ-ต่างประเทศ
 5. บรรยากาศด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางสะดวก ขนส่งง่าย สื่อสารได้ตลอด
 6. นำร้อง 4 จังหวัด ที่มีมหาวิทยาลัย-ศักยภาพพื้นฐานแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ (สงขลา)

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้อีกจาก 2.5 เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า เราจะต้องส่งเสริม Digital Economy ควบคู่ไปกับ Innovation

และเพื่อสร้างงาน สร้างคน เราจะต้อง

 • ยกระดับ 30 บาทบริการสุขขภาพ
 • ยกระดับการศึกษา Learn To Earn เรียนรู้เพื่อรายได้ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต จบปริญญาตั้งแต่อายุ 18
 • ลดความเหลื่อมล้ำ : Free WiFi , 1 Tablet per Child/ Per Teacher
 • 1 ตำบล 1 IT Man
 • Digital OTOP (E-Commerce)
 • Digital Government สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • Block Chain Technology ยกระดับ และสร้างเศรษฐกิจ
related