svasdssvasds

อรรถวิชญ์ ชี้ต้องเปลี่ยนระบบราชการ : 1 คำขอต้องจบที่เดียว All service Center

อรรถวิชญ์ ชี้ต้องเปลี่ยนระบบราชการ : 1 คำขอต้องจบที่เดียว All service Center

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี โชว์วิสัยทัศน์ ชี้ว่า นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ 1. All service Center ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service ต้องหมดไป , และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ ต้องเอาเทคโนโลยี มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า โชว์วิสัยทัศน์  โดยชี้ว่า นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ 1. All service Center ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว ระบบ mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service (ที่หมายถึงทุกการติดต่อกับราชการ ต้องติดขัดทุกจุด) ต้องหมดไป , และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือ ต้องเอาเทคโนโลยี มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์  

สื่อในเครือเนชั่น เปิดเวที "อนาคตประเทศไทย : นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ"  โดยมี มุมมองตัวแทนพรรคการเมือง ที่จะมาเปิดนโยบายผลักดัน “นวัตกรรมนำไทย เชื่อมโลก" ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดย อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า แสดงวิสัยทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจ  โดยยืนยันว่า พรรคต้องการสร้างโอกาสให้กับทุกๆส่วน และต้องสร้างบรรยากาศ "การแข่งขันเสรี" เพราะความเสมอภาค คือโอกาสที่เท่าเทียม 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นวัตกรรมที่จะสร้างโอกาสนั้น มี 2 ประเด็น คือ 1. All service Center  ราชการ 1 คำขอจบที่เดียว  ระบบ mindset เดิมๆของราชการแบบ One Stop Service (ที่หมายถึงทุกการติดต่อกับราชการ ต้องติดขัดทุกจุด) ต้องหมดไป  โดยยกตัวอย่างเช่น หากจะทำธุรกิจท้องถิ่นสักอย่าง จะต้องติดต่อในหลายๆองค์กร หลายๆหน่วยราชการ แต่หากเปลี่ยนวิธีคิดเป็น  All service Center ทุกวันนี้ นวัตกรรมมันสามารถไปถึงได้แล้ว 

"อรรถวิชญ์" ชี้ต้องเปลี่ยนระบบราชการ ราชการ 1 คำขอต้องจบที่เดียว  All service Center

 

"ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดเป็น All service Center  เทคโนโลยีมันไปถึงแล้ว ทุกอย่างพร้อมแล้ว ประชาชนพร้อมแล้ว ดาวเทียมพร้อมแล้ว มันไปได้...นี่คือสมรรถภาพของประเทศ" อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าให้ความเห็น 

อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี

นอกจากนี้ อรรถวิชญ์ สุวรรณภักดี ยังแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" กล่าวคือ ต้อง ร้อยเรียงเรื่องทุกอย่าง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสียบร้อยทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกัน ทำทุกอย่างให้ง่าย และประเทศไทยจะเป็นเรื่องน่าลงทุน 

ส่วนนโยบายที่ 2  ต้องเอาเทคโนโลยี มาสร้างให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ , เอานวัตกรรมมาทำให้เกิดการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์  , เอาข้อมูลฝั่งรายได้ ข้อมูลวินัยทางการเงินที่ดี  เหตุผลที่ทำได้ ก็เพราะว่า สมรรถภาพของประเทศ มันถึงแล้ว นวัตกรรมของประเทศมันพร้อมแล้ว 

"ถ้าเปลี่ยน mindset ของรัฐไม่ได้ อย่าหวังว่าระบบดิจิทัลอื่นๆ จะมา"

related