svasdssvasds

"ป้ายหาเสียงพูดได้" ลดขยะ ดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยพรรคชาติไทยพัฒนา

"ป้ายหาเสียงพูดได้" ลดขยะ ดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยพรรคชาติไทยพัฒนา

พรรคชาติไทยพัฒนา โชว์ป้ายหาเสียง AR (Augmented Reality) โดยสามารถสแกนผ่าน QR code ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต ก็สามารถดูนโยบายต่างๆของพรรคได้โดยไม่ต้องทำป้ายหาเสียงใหม่ และลดปริมาณขยะได้ด้วย

พรรคชาติไทยพัฒนา ผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ป้ายหาเสียงพูดได้ โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารกับประชาชน คือ การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน

"ป้ายหาเสียงพูดได้" ลดขยะ ดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยพรรคชาติไทยพัฒนา

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

"ป้ายหาเสียงพูดได้" จะสามารถดูได้ผ่านเครื่องมือการใช้ Smart Phone / Tablet โดยจะต้องสแกน QR code ที่ป้ายพรรค แล้วส่องไปยังป้ายพรรคอีกครั้ง จะปรากฎภาพเสมือนซ้อนทับกับโลกความเป็นจริง
เพื่อแนะนำนโยบายของพรรค ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพรรคกับประชาชนมาขึ้น และยังสามารถอัพเดตข้อมูลข่าวสารของพรรค ไปยังประชาชนโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำป้ายหาเสียงใหม่

"ป้ายหาเสียงพูดได้" ลดขยะ ดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยพรรคชาติไทยพัฒนา

เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ผลักดัน นโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้ทำจริง ทันที !!

 

นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยี มาช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นในการหาเสียงแต่ละรอบ ซึ่งการนำ AR Technology มาใช้ จะลดขั้นตอนการทำป้ายหาเสียงซึ่งจะก่อให้เกิดขยะหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นปัญหาทุกๆการเลือกตั้ง 

related