svasdssvasds

ชาติไทยพัฒนา ชูนโยบาย ดันไทยศูนย์กลางเทรดคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

ชาติไทยพัฒนา ชูนโยบาย  ดันไทยศูนย์กลางเทรดคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เปิดวิสัยทัศน์ “WOW Thailand ว้าว ไทยแลนด์” ชูเรื่องเด่น คาร์บอนเครดิต จะสร้างความมั่งคั่ง โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดี และ อยากผลักดัน จากสิ่งแวดล้อมไทย สู่ สิ่งแวดล้อมโลก ดันไทยเป็นเซนเตอร์เทรดคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน, ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา แถลงนโยบาย เรื่อง “จากสิ่งแวดล้อมไทย สู่สิ่งแวดล้อมโลก : ความมั่งคั่ง โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” (From Thai Environments to Global Environments : Wealth, Opportunity and Welfare For All.)  ประเด็นต่างๆ จะเป็นแกนหลักนโยบายของพรรค  ที่ใช้เรื่อง “สิ่งแวดล้อม” เป็นจุดขายในการเลือกตั้งที่สามารถทำได้จริง และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในเวทีโลก  โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ วันที่ 1 มีนาคม 2566

• คำจำกัดความนโยบาย “ว้าวไทยแลนด์” (WOW Thailand)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดประเด็นนโยบาย “ว้าว ไทยแลนด์” (WOW Thailand) ไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้ให้คำจำกัดความ ว่ามา WOW จากคำว่า 
W = Wealth ความมั่งคั่ง 
O = Opportunity โอกาส 
W = Welfare For All คุณภาพชีวิต ที่ดีของทุกคน
 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยการกำหนดเป้าหมาย Sustainable country for all GENs สร้างประเทศที่ยั่งยืน เพื่อคนเจเนอเรชั่นใหม่ของไทย  ซึ่งเป็น Global Vision ของพรรค มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  The Sustainable Development Goals (SDG) ทั้ง 17 ข้อ ของสมัชชาสหประชาชาติที่เป็นกรอบการพัฒนาโลก  โดย ในอนาคต ที่จะทำให้สำเร็จร่วมกันในปี 2030 รวมถึงการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Net Zero ในปี ค.ศ.2050 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นไว้ในเวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ เมื่อปี 2564 และ ในการประชุม COP27 ที่เมืองชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ เมื่อปลายปี 2565 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ยังกล่าวด้วยว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยืนยันชัดเจนว่า เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องใหญ่ของโลก และเป้าหมายต่อไป คือ อยากผลักดัก นโยบายสิ่งแวดล้อม  ในการเลือกตั้ง 2566 เรื่องการสร้างศูนย์กลางคาร์บอนเครดิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมาตรฐาน  ด้านการวัด ประเมิน กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การรับรองผลการตรวจประเมิน การสร้างตลาดซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต และการร่วมมือ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านคาร์บอนเครดิต โดยมีประเทศไทยเป็นแกนหลักในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเลย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

• ติดตั้งเครื่องวัดคาร์บอนเครดิตที่แม่นยำ : สร้างความมั่งคั่ง โอกาส และคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้าน  ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง คาร์บอนเครดิตในไทย โดยเน้นว่า หากประเทศเรามีความชัดเจนเรื่องการวัดค่าต่างๆ จะทำให้เรา มีรายได้จากสิ่งเหล่านี้

โดยในอดีต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ปี  2019  มีปริมาณ 372 ตัน มีการดูดซับสุทธิ 92 ล้านตัน ทำให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิอยู่ที่ 280 ล้านตัน ในจำนวนนี้ 56.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 15 มาจาก ภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 28.7 ล้านตัน หรือร้อยละ 50 ของการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา

จากตัวเลขการประเมิน เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจน ข้าว 1 แปลง อาจจะแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตได้ 500 บาทต่อปี ,ประเทศไทยมีราวๆ 60 ล้านไร่ ในปัจจุบันอาจจะแปลงเป็นคาร์บอนเครดิตได้ 30,000 ล้านต่อปี แต่ถ้าหากมีการวัดที่ชัดเจนแม่นยำขึ้น รายได้จากคาร์บอนเครดิตอาจจะไปถึง 100,000 ล้านต่อปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประชาชนจะได้ หากทำ มุ่งมั่นเรื่องคาร์บอนเครดิต 

ดังนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา จึงมีแนวคิดที่จะเร่งขยายการตรวจวัด Carbon Net ที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ และกำหนดตำแหน่งของแปลงการเกษตร ตรวจวัดอายุรายแปลง ให้ได้มาตรฐาน ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ ทั้ง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ไม้ผลยืนต้น ป่าไม้ สวนป่า ป่าเสื่อมโทรม ป่าฟื้นตัว และคาร์บอนในดิน

และนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างแบบจำลองจุดที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก เพื่อกำหนดมาตรฐานการป้องกัน การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากไฟป่า โดยให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งหากทำได้จะช่วยลดปัญหาวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ได้ เพราะเรื่องทุกเรื่องมันเชื่อมโยงถึงกัน อาทิ หากไม่จุดไฟเผาป่า ในอนาคตเกษตรกร ก็จะได้ คาร์บอนเครดิตก็อาจจะได้มากกว่าเดิม เป็นต้น 

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา

 นอกจากนี้ จะต้องสร้างศูนย์ Excellence Center ด้านคาร์บอนเครดิต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อการวัดประเมิน และยกระดับมาตรฐาน Carbon Net ผ่านการถ่ายทอดและร่วมมือทางวิชาการ และการปฏิบัติภาคสนามกับประเทศในภูมิภาค การทำแผนวิจัยและพัฒนาด้านคาร์บอนเครดิต เพื่อแก้ปัญหาความ ไม่เท่าเทียม และสร้างความยั่งยืน ไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย และ แก้ไขกฎเกณฑ์การใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อการกีดกันทางการค้า และสร้างความไม่เป็นธรรมให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 

• แปลงคาร์บอนเครดิต เป็นเงินในกระป๋า 

ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ลงลึกถึงรายละเอียดในประเด็นสิ่งแวดล้อม เรื่องคาร์บอนเครดิต โดยบอกว่า หากเรื่องนี้แปลงเป็นทรัพย์สินได้ ก็จะจูงใจผู้คน ประชาชน เกษตรกรได้มากขึ้น  อาทิ หยุดเผาป่า หยุดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างคาร์บอนเคนดิต และมีเงินในกระเป๋า 

โดย พรรคชาติไทยพัฒนา อยากจะ ติดตั้ง สถานีตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก (flux tower)  หรือ สถานีตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา ที่มีข้อมูลรายละเอียดพื้นที่และความเป็นเจ้าของคาร์บอนเครดิตของแต่ละบุคคล สามารถนำข้อมูลเบื้องต้นมาสร้างเป็น Carbon credit token และใช้ Blockchain technology ในการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และใช้เป็นสินทรัพย์ในการซื้อขาย ซึ่งมูลค่าจะขึ้นอยู่กับมาตรการอันเป็นที่ยอมรับในสากล

ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์ กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา

โดยประเทศไทยนั้นมี พื้นที่ราวๆ 510,000 ตารางกิโลเมตร สถานีตรวจวัด  ก๊าซเรือนกระจก (flux tower) ต้นหนึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ราวๆ 500-600 ตารางกิโลเมตร ดังนั้นประเทศไทยจะต้องติดตั้งราวๆ 800 - 1,000 ต้น และจะได้ตรวจวัดผลวัดก๊าซเรือนกระจกที่แม่นยำมากขึ้น 

 

ชาติไทยพัฒนา ชูนโยบาย  จากสิ่งแวดล้อมไทย สู่ สิ่งแวดล้อมโลก ดันไทยเป็นเซนเตอร์เทรดคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

ชาติไทยพัฒนา ชูนโยบาย  จากสิ่งแวดล้อมไทย สู่ สิ่งแวดล้อมโลก ดันไทยเป็นเซนเตอร์เทรดคาร์บอนเครดิตแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

related