svasdssvasds

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

หางานเช็กด่วน! กระทรวงแรงงาน ชวนคนหางานลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "ไทยมีงานทำ.doe.go.th" และแอปฯ "ไทยมีงานทำ" ให้บริการฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมตำแหน่งงานภาครัฐ เอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานเพื่อผู้หางาน

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง จำนวน 255,885 อัตรา รองรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยพร้อมให้บริการประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.ไทยมีงานทำ.doe.go.th https://thaimengaantam.doe.go.th/ ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application ประชาชนสามารถหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศ จำนวน 255,885 อัตรา โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1. แรงงานด้านการประกอบ 2. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 4. พนักงานขายโฆษณาและตัวแทนนายหน้าขาย 5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

ข่าวที่น่าสนใจ

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

“รัฐบาลโดยการนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัญหาเริ่มต้นที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของภาคครัวเรือน ตลอดจนเศรษฐกิจในระดับประเทศเป็นลูกโซ่ จึงได้กำชับกระทรวงแรงงานสำรวจและเตรียมตำแหน่งงานไว้เพื่อรองรับคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ภาคเอกชน จากนายจ้าง สถานประกอบการที่เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ และได้แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้  และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำที่เป็นพันธมิตรความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำกับกรมการจัดหางาน อาทิ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง ด้วยการ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และในส่วนนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำด้วย 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566) มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 117,642 คน บรรจุงานแล้ว 84,098 คน โดยกิจการที่ผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.การผลิต 2.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์ 3. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 4. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 5. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ตามลำดับ

เปิดตำแหน่งงาน 2.5 แสนอัตรา ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ไทยมีงานทำ"

สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

related