svasdssvasds

ไทยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด เดินหน้าสร้างการลงทุนจากทั่วโลก

ไทยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด เดินหน้าสร้างการลงทุนจากทั่วโลก

รัฐบาลประกาศ Smart City เมืองอัจฉริยะแล้ว 36 พื้นที่ 25 จังหวัด วางแผนตั้งเป้าเพิ่มอีก 15 เมือง เชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยให้เข้าสู่การเป็นเมือง Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ

ซึ่ง กรกฎาคม 2566 นี้ รัฐบาลทำสำเร็จประกาศเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 36 เมือง ใน 25 จังหวัด เชื่อมั่นภายในปี 2566 พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 15 เมือง ผ่านการส่งเสริมการลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ไทยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด เดินหน้าสร้างการลงทุนจากทั่วโลก

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายด้าน Smart City อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการพัฒนา 5 เสาหลัก ได้แก่ 

 1. พัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ มีเป้าหมายในการเลือกเมืองที่มีศักยภาพ สำหรับการดำเนินงานนำร่อง 
 2. ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
 3. สร้างกลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปสู่ภาคปฏิบัติ 
 4. ผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
 5. ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล 

ไทยเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว 25 จังหวัด เดินหน้าสร้างการลงทุนจากทั่วโลก

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) รวมถึงภาครัฐและเอกชนหลายส่วน จะร่วมกันจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2023” ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากทุกภาคส่วน

โดยการทำ Smart City นั้น มีการแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีออกเป็น 7 ด้าน คือ

 1. Smart Telecom
 2. Smart Energy
 3. Smart Living
 4. Smart Industry & Retail
 5. Smart Mobility
 6. Smart Environment
 7. Smart Healthcare

ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำกว่า 300 บริษัท เป็นประโยชน์ต่อดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด