svasdssvasds

ศีลเสมอกัน? นักเรียนใช้ AI เขียนบทความ ครูใช้ AI ตรวจงาน เพื่อความเร็ว

ศีลเสมอกัน? นักเรียนใช้ AI เขียนบทความ ครูใช้ AI ตรวจงาน เพื่อความเร็ว

นักเรียนและครูที่สหรัฐฯ ต่างใช้ AI กันถ้วนหน้า ทั้งการเขียนบทความยาวๆ (essay) ด้านครูก็เอามาใช้ตรวจงาน เพื่อลดเวลาการทำงานให้สั้นลง ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แบบสุดๆ

SHORT CUT

  • เด็กสหรัฐฯ ใช้ AI ช่วยทำการบ้านแทนมากขึ้น
  • ครูสหรัฐฯ ก็ใช้ AI ในการตรวจการบ้านแทน เพื่อเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
  • หลายมหาลัยออกกฏห้ามใช้ AI ในการเขียนรายงานหรือบทความแทน

นักเรียนและครูที่สหรัฐฯ ต่างใช้ AI กันถ้วนหน้า ทั้งการเขียนบทความยาวๆ (essay) ด้านครูก็เอามาใช้ตรวจงาน เพื่อลดเวลาการทำงานให้สั้นลง ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แบบสุดๆ

สถานการณ์การใช้งาน AI เพื่ออำนวยความสะดวกในมิติต่าง ๆ มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือมิติการเรียนการสอน โดยในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีนักเรียนใช้ AI ตัวต่าง ๆ มาช่วยเขียนบทความ essay ส่วนครูก็ใช้ AI ในการตรวจการบ้านดังกล่าว แต่ความสะดวกนั้นกำลังล้ำเส้นจริยธรรมเกี่ยวกับการศึกษาหรือไม่?

นักเรียนเริ่มใช้ AI เขียน essay

AI ของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT, Copilot หรือ Gemini ต่างเข้ามามีบทบาทในโลกของการเรียนการสอนมากขึ้น เนื่องจากฝั่งนักเรียนใช้เครื่องมือดังกล่าวในการช่วยทำการบ้านไล่ตั้งแต่การคำนวณ จนไปถึงงานเขียนบทความวิเคราะห์

โดยเฉพาะการเขียน essay ที่มีการใช้ภาษาหลายระดับ AI ต่าง ๆ ก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ผ่านการปรับแต่งรูปแบบภาษาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้มีแค่ ChatGPT, Copilot หรือ Gemini ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ แต่ยังมี Grammarly และ EssayGrader ที่ออกแบบมาเพื่องานดังกล่าวโดยเฉพาะ

นักเรียนสหรัฐใช้ AI ช่วยเขียนบทความ

เครื่องมือทั้งสองตัวสามารถให้คะแนนงานเขียนตามระดับที่เหมาะสม รวมถึงแนะนำให้ผู้เขียนปรับรูปแบบประโยค หรือตรวจสอบความถูกต้องของหลักไวยากรณ์ เพื่อเวลาส่งงานให้คุณครูจะมีโอกาสได้คะแนนสูงกว่าการไม่ได้ถูกตรวจโดยเครื่องมือ AI เหล่านี้

อย่างไรก็ตาม การใช้ AI ทำงานบ้าน essay ให้นั้นอาจไม่ได้รับความถูกต้องเสมอไป เนื่องจาก AI จะประมวลผลจากแหล่งข้อมูลในมือ ซึ่งอาจหมายถึงงานเขียนต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ และผู้ใช้อาจไปลอกเลียน หรือประยุกต์งานของผู้อื่นมาใช้

หลายมหาลัยกังวลเด็กเขียนไม่เก่ง

รวมถึงการเขียนอาจผิดบริบท หรือไม่ได้เป็นไปตามที่โจทย์กำหนดไว้ ที่สำคัญยังมีปัญหาเหรือจริยธรรมในการเรียนการสอน ที่ในความเป็นจริงการทำการบ้านต้องทำด้วยตัวเอง ใช้ทักษะที่ตัวเองมีเขียน รวมถึงตรวจความเรียบร้อยต่าง ๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนว่ามีทักษะด้านนี้มากขนาดไหน

คุณครูใช้ AI ตรวจการบ้านเด็ก

ในทางกลับกัน ฟากคุณครูเริ่มมีการใช้ AI ในการตรวจการบ้านของผู้เรียนเช่นกัน โดย Diane Gateski ศาสตราจารย์ด้านกลยุทธ์การสื่อสาร มหาวิทยาลัย Ithaca แจ้งว่า เธอใช้ ChatGPT ตรวจงาน essay ของผู้เรียน และแนะนำผู้เรียนให้ใช้เครื่องมือดังกล่าวในการตรวจสอบร่างแรกของ essay เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น

ทั้งนี้การใช้งาน AI อาจมีข้อดีถ้าใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ เพราะเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจงาน แต่หากเป็นการเรียนกลุ่มเล็กที่คุณครูควรใส่ใจกับผู้เรียนผ่านการเข้าไปแนะนำด้วยตัวเองก็ทำให้จริยธรรมของการเรียนการสอนนั้นอาจมีปัญหาในอนาคต

แต่ครูสหรัฐก็ใช้ AI ช่วยตรวจงานเช่นกัน

ด้าน Dorothy Leidner ศาสตาจารย์ด้านจริยธรรมการทำธุรกิจ มหาวิทยาลัย Virginia แนะนำว่า การใช้งาน AI เกี่ยวกับงาน essay ควรเกิดขึ้นในฝั่งการตรวจสอบไวยากรณ์ และความถูกต้อง ส่วนด้านอื่น เช่น การแนะนำความคิดสร้างสรรค์ หรือการวิเคราะห์เชิงลึก คุณครูควรรับผิดชอบด้วยตัวเองมากกว่า

ขณะเดียวกันการนำงานของนักเรียนขึ้นไปตรวจผ่านระบบ AI ของบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจละเมิดจริยธรรมกับผู้เรียนเช่นกัน เพราะการทำแบบนั้นควรได้รับอนุญาตจากผู้เรียนก่อน โดยเฉพาะกับงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ

ทั้งนี้เริ่มมีหลายสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพัฒนาโยบายเกี่ยวกับ AI เพื่อใช้กับนักเรียน และผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นการต้องยืนยันความโปร่งใสในการไม่ใช้ AI ช่วยเขียน essay หรือเตือนไม่ให้ใช้ AI ในการส่งงานต่าง ๆ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหยุดการใช้งาน AI ในการศึกษา เพราะเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ที่มา : CNN

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

related