svasdssvasds

CEO แอป Zoom อยากสร้างระบบ AI เพื่อเข้าประชุมแทนคนจริงๆ

CEO แอป Zoom อยากสร้างระบบ AI เพื่อเข้าประชุมแทนคนจริงๆ

CEO แอป Zoom มีความฝันจะสร้างระบบ AI ที่จะมาช่วยเราทำงาน รวมถึงเข้าประชุมแทนได้ด้วย เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาชีวิต เอาไปทำอย่างอื่น...

เอริค หยวน Eric Yuan ซีอีโอ บริษัท Zoom เปิดประเด็นถึง AI ในการปรับตัวในการทำงานในอนาคต , โดยผู้นำองค์กรของ Zoom มองว่า ต่อไปในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ AI ให้เขาประชุมแทนตัวบุคคลจริงๆ เพื่อประหยัดเวลา และเอาเวลาที่ต้องประชุมนั้น ไปใช้ในความจำเป็นอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ 

"ลองสมมุติดูนะ...ตามหลักการแล้วผมไม่ต้องเข้ามาให้สัมภาษณ์ ก็ได้  ในอนาคตผมน่าจะสามารถส่ง Digital Avatar ของผมเข้ามาในการคุยแทน แล้วตัวผมก็ไปทำสิ่งอื่นๆได้  หรือผมอาจจะไม่ต้องนั่งอ่านอีเมลเอง เพราะ Avatar ช่วยอ่านได้”

เอริค หยวน  เน้นย้ำถึงเวลาที่พวกเราทุกคน ต้องเสียไปกับการโทรศัพท์ การประชุม การส่งอีเมล ลบอีเมลขยะ และตอบกลับข้อความ ที่มันทำให้ชีวิตยุ่งเหยิง และโจทย์ของ Zoom คือการคิดว่า AI จะมาช่วยแก้ปัญหายังไงได้บ้าง หรือระบบของ Zoom จะช่วยผู้ใช้งานอย่างไร เพื่อทำให้การทำงานที่เสียเวลาพวกนั้นเป็นระบบอัตโนมัติ

CEO แอป  Zoom มีความฝันจะสร้างระบบ AI ที่จะมาช่วยเราทำงาน รวมถึงเข้าประชุมแทนได้ด้วย เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาชีวิต เอาไปทำอย่างอื่น...

นอกจากนี้ ในอนาคต กว่าระบบ AI ลักษณะนี้จะพร้อมแบบ 100 % ก็คงต้องใช้เวลารอกันอีก 5-6 ปีข้างหน้า  ซึ่งเขาเชื่อว่าถึงวันนั้นแล้ว AI จะสามารถแบ่งเบาภาระงานของมนุษย์ได้ถึง 90% และมนุษย์จะมีเวลาเหลือๆ เพื่อไปทำกิจกรรมอื่น

สำหรับ ไอเดียสุดล้ำของผู้บริหาร Zoom นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียของ Zoom  ที่น่าจะเป็นต้นธารความคิด เพื่อท้าชนคู่แข่งยักษ์ใหญ่ที่มุ่งมั่นลุยโปรเจ็ค AI อย่าง Microsoft หรือ Google 

ที่มา : theguardian

related