svasdssvasds

ญี่ปุ่นพัฒนา แว่นตาอัจฉริยะ ช่วยผู้สูงอายุให้ซื้อของโดยไม่ต้องออกจากบ้าน

ญี่ปุ่นพัฒนา แว่นตาอัจฉริยะ ช่วยผู้สูงอายุให้ซื้อของโดยไม่ต้องออกจากบ้าน

เป็นปัญหาหลักของเมืองเล็กๆในญี่ปุ่น ที่ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางมาซื้อของกินของใช้ในเมือง บริษัทญี่ปุ่นจึงได้พัฒนาแว่นอัจฉริยะที่จะช่วยให้สามารถถ่ายสินค้าได้จากมุมมองของพนักงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การเลือกซื้อของผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตง่ายยิ่งขึ้น

แว่นอัจฉริยะนี้มีชื่อว่า ‘Remopick’ ที่พัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ICT Kobo โดยต้องการให้ลูกค้าสามารถเลือกและเห็นสินค้าจริงได้แบบออนไลน์ โดยเมื่อพนักงานสวมแว่น Remopick จะทำให้เห็นสินค้าและราคาต่างๆ ผู้ซื้อก็สามารถกดเลือกเพื่อสั่งสินค้าได้ทันที

ซึ่งเแว่นอัจฉริยะนี้เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ติดอยู่กับบ้านและไม่สามารถเดินทางได้ เท่านั้นยังไม่พอ การช็อปปิ้งผ่านแว่นอัจฉริยะเพื่อซื้อสินค้ายังสามารถสั่งการผ่านเสียงและให้ความช่วยเหลืออื่นๆได้ด้วย

ปัญหาร้านค้าที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่กลางเมืองในชนบท แม้เพิ่มจำนวนรถโดยสารหรือยานพาหนะ รวมถึงเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อแบบออนไลน์ แต่นั่นก็ยากสำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ดี แต่ ‘Remopick’  จะสามารถแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำสมัย ไม่ต้องใช้การเรียนรู้มากและสามารถใช้งานได้ทันที

ในประเทศไทย มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 32.1 ทั้งนี้เนื่องจากการมีอัตราการเกิดที่น้อยลง และการพัฒนาทางการแพทย์ที่ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น

หากเทคโนโลยีนี้ได้นำมาปรับใช้ในประเทศไทยในด้านของนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จะช่วยให้ชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้น เพราปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีพื้นที่ห่างไกลคมนาคมและความสะดวกสบาย มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ติดบ้านและไม่สามารถออกไปไหนได้เป็นจำนวนมาก หากมีแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อของใช้และอาหารที่จำเป็น โดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม อย่างเช่น Remopick ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีของชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

related