svasdssvasds

ก.ล.ต. สั่งชี้แจงด่วน ! กรณี Zipmex ยื่นขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์

ก.ล.ต. สั่งชี้แจงด่วน ! กรณี Zipmex ยื่นขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ออกคำสั่งให้บริษัท Zipmex ชี้แจงด่วน กรณียื่นขอพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้แจ้งว่า ตามที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ว่า มีการยื่น Moratorium relief (ขอพักชำระหนี้) ต่อศาลสิงคโปร์ สำหรับกิจการในกลุ่มของ Zipmex รวมทั้ง Zipmex ในประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือให้ Zipmex ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อกับลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ ก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการเข้าฟังกระบวนการตามศาลสิงคโปร์ (case conference) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งชี้แจงด่วน ! กรณี Zipmex ยื่นพักชำระหนี้ต่อศาลสิงคโปร์

related