svasdssvasds

คูเวต ไฟเขียว อนุญาต Huawei เปิดให้บริการคลาวด์ ยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล

คูเวต ไฟเขียว อนุญาต Huawei เปิดให้บริการคลาวด์ ยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล

หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารของประเทศคูเวต อนุญาตให้ Huawei สามารถไปเปิดให้บริการคลาวด์ อย่าง HUAWEI CLOUD เพื่อยกระดับประเทศสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

Huawei บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีน เปิดเผยว่า สำนักงานกำกับดูแลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Communication and Information Technology Regulatory Authority: CITRA) ของประเทศคูเวต (Kuwait) อนุญาตให้ Huawei สามารถบริการคลาวด์ (Cloud) ในประเทศได้แล้ว

ริโค หลิน (Rico Lin) ซีอีโอ Huawei สาขาคูเวต กล่าวว่า "บริการ HUAWEI CLOUD จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการคูเวต ซึ่งมีความต้องการบริการดิจิทัลในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง"

ซาลิม มุตฮิบ อัล-โอไซนาห์ (Salim Muthib Al-Ozainah) ประธาน CITRA อธิบายว่า การสร้างความเป็นดิจิทัลเป็น "ส่วนสำคัญ" ของ "วิสัยทัศน์ (คูเวต) 2035 ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความหลากหลาย"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

"การเปิดตัวบริการ HUAWEI CLOUD จะช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของคูเวตมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น และจะช่วยดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่จากต่างแดนเข้าสู่ประเทศอีกด้วย" อัล-โอไซนาห์ กล่าว

ปัจจุบัน Huawei ให้บริการ Cloud ในสองประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ มหานครดูไบ (Dubai) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) และซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia) โดยมีเป้าหมายช่วยธุรกิจและรัฐบาลท้องถิ่นเข้าถึงบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้น

related