svasdssvasds

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ "เทคโนโลยีดิจิทัล" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ "เทคโนโลยีดิจิทัล" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA พาไปทำความรู้จักและอัปเดตกับ 6 องค์กรรัฐที่นำ “เทคโนโลยีดิจิทัล” มาให้บริการประชาชน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ้น

 ในปัจจุบันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีคุณภาพ ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งและแข่งขันในตลาดนานาชาติยุคดิจิทัลได้ ย่อมเกิดจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะต้องปรับตัวเพื่อสร้าง Digital Framework ทั้งระบบการทำงานและการเตรียมพร้อมให้คนไทยเติบโตไปพร้อมกัน

 สำหรับ “ภาครัฐ” ที่นับเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศ ต่างก็เร่งทรานส์ฟอร์ม เปลี่ยนผ่านสู่หน่วยงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการและการติดต่อสื่อสารแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ ทั้งเอกชน ประชาชน และหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบนิเวศน์ของการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง “Zipmex” เปิดเทรดฝากถอน สกุลเงินดิจิทัล ภายใน 3 วัน

• อธิปไตยทางดิจิทัลของไทย อยู่ตรงไหน ? ในเวทีโลก

• เศรษฐกิจดิจิทัลจีน โต 4 เท่า ในรอบทศวรรษ

6 องค์กรรัฐที่นำ "เทคโนโลยีดิจิทัล" มาให้บริการประชาชน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย : ให้บริการงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องรอ จองคิวง่ายผ่านออนไลน์! 

 เปิดให้บริการงานทะเบียน และบัตรประชาชนรูปแบบใหม่ “New Normal” มาต่อเนื่องตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด สามารถจองคิวหรือนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ Q-online.bora.dopa.go.th เพื่อลดการแออัดและประหยัดเวลาของประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงาน

โดยประชาชนสามารถจองวันที่และเวลาล่วงหน้าภายใน 15 วันที่ต้องการใช้บริการ ซึ่งระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์นี้ให้บริการถึง 15 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร  งานทะเบียนทั่วไป งานบัตรประจำตัวประชาชน อาทิ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า และการยื่นคำขอแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

 นอกจากนี้ยังพัฒนาแอปฯ D.DOPA (ดีดอทโดปา) ที่ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID มาอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับบริการงานทะเบียนบ้านดิจิทัล อย่าง การย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ และรับบริการภาครัฐ ง่ายๆ เพียงแค่โหลดแอปฯ D.DOPA ในมือถือแล้วนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนขอรับ Digital ID ที่สำนักงานเขตทั่วประเทศ

 

 

 

กรมสรรพากร : ให้บริการยื่นภาษีออนไลน์ ทันใจ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

 การยื่นภาษีที่ยุ่งยากของมนุษย์วัยทำงานหลายๆ คน วันนี้สะดวก รวดเร็ว ม้วนเดียวจบยิ่งขึ้น เพราะตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2564  ที่ผ่านมา กรมสรรพากร เปิดให้บริการระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ระบบใหม่ หรือ New e-Filing ผ่านทางเว็บไซต์ efiling.rd.go.th ที่สามารถยื่นภาษีได้รวดเร็ว ทันใจ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สำคัญ รองรับการยื่นภาษีทุกรูปแบบ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

 ซึ่งเริ่มต้นการใช้งานง่ายๆ เพียงเข้าเว็บไซต์ สมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสที่ตั้งไว้ และเพื่อป้องกันการยื่นภาษีโดยไม่สุจริต ระบบจะส่งรหัส OTP (One Time Password) ให้ผู้ใช้บริการผ่าน SMS เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อกรอกยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จากนั้นระบบจะเช็คข้อมูลทั้งหมดและส่งคำแนะนำการคำนวณภาษีมาให้ผู้ใช้บริการเพื่ออัปโหลดไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม สุดท้ายระบบจะคำนวณภาษีให้อัตโนมัติและสรุปยอดภาษีที่ต้องชำระให้ พร้อมส่งผลการยื่นแบบไปที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีผู้ใช้บริการต้องการยื่นข้อมูลเพิ่มก็สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้ทันทีภายใต้เวลาที่กำหนดอีกด้วย  

• กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ : จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องกรอกเอกสารเพิ่ม

หนึ่งในบริการยอดนิยมที่ประชาชนไทยเข้าใช้บริการของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คือ การทำพาสปอร์ตเพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับรูปแบบการให้บริการทำพาสปอร์ตเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาให้แก่ประชาชน

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

โดยผู้ใช้บริการสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ โดยเมื่อถึงวันที่เข้าไปใช้บริการก็ไม่ต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติม เพียงกดบัตรคิวในช่องสำหรับผู้ที่จองคิวออนไลน์ รับบัตรคิวแล้วรอเจ้าหน้าที่เรียกเพื่อถ่ายรูป ชำระค่าบริการและรอรับเล่มพาสปอร์ตภายใน 2-7 วัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ : จดทะเบียนการค้าออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลา Walk-in ขนกองเอกสาร

ปรับวิถีเดิมๆ จากการหอบเอกสารกองโต  Walk-in มาจดทะเบียนการค้าที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนเป็นก้าวสู่โลกออนไลน์ ให้บริการประชาชนสามารถจดทะเบียนการค้าทางออนไลน์ด้วยตนเองได้ ง่ายๆ ผ่าน DBD e-Registration หรือที่ลิงก์ ที่ยกระดับการจดทะเบียนการค้าให้สะดวกรวดเร็ว และจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง จากนั้นเปิดใช้งานแอคเคาท์ผ่านทางอีเมล และเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลการจดทะเบียน

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

 ซึ่งนายทะเบียนจะตรวจข้อมูลภายใน 2-5 วัน พร้อมแจ้งผลกลับมาที่อีเมล หากได้รับการอนุมัติคำขอการจัดตั้ง จึงจะสามารถลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) กรอกยืนยันคำขอการจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม สุดท้ายรอรับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัททางไปรษณีย์ หรือสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ได้จากระบบ นับว่าลบภาพจำการถือเอกสารหลายฉบับไปที่สำนักงานเลยทีเดียว

ไปรษณีย์ไทย : e-Timestamp บริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การันตีเอกสารดิจิทัล

การใช้งานเอกสารสำคัญเพื่อการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงเป็นเรื่องเมินเฉยไม่ได้ โดยเฉพาะความถูกต้องและความปลอดภัย และยิ่งเป็นเอกสารที่ถูกส่งผ่านระบบขนส่งด้วยแล้วยิ่งสำคัญทีเดียว โดย ไปรษณีย์ไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการจัดส่งเอกสารและสิ่งของ จึงเปิดบริการใหม่อย่าง e-Timestamp

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

ซึ่งเป็นบริการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการันตีรับรองความถูกต้องลงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำคัญๆ ให้แก่หน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานนั้นๆ ในช่วงเวลานั้นจริงๆ ซึ่งช่วยให้การทำธุรกรรมผ่านเอกสารดังกล่าวมีปลอดภัยตลอดการใช้งาน และมีผลทางกฎหมายได้ด้วย

กรมการขนส่งทางบก : จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ เช็คคิววันว่างง่าย ช่วยจัดการชีวิตลงตัว

บริหารจัดการชีวิตลงตัวขึ้น สำหรับใครที่ต้องการทำใบขับขี่ใหม่หรือใบขับขี่หมดอายุ ด้วย กรมการขนส่งทางบก ให้บริการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อทำใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT SMART QUEUE หรือเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถล็อกอินด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรหัสผ่าน ก็สามารถเข้าไปเลือกสำนักงานที่ต้องการ เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถทั้งใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตรถสาธารณะ และใบอนุญาต พรบ.ขนส่ง พร้อมเลือกวันและเวลาที่สะดวกเข้าใช้บริการได้ตามความต้องการ

ส่อง 6 ภาครัฐที่นำ \"เทคโนโลยีดิจิทัล\" บริการประชาชน ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังสร้างแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ที่นำใบขับขี่ของเราไปอยู่บนในรูปแบบดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน ที่สามารถใช้แสดงแทนบัตรใบขับขี่ต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยและแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สำหรับชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์ ทำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

 ปัจจุบันหลายหน่วยงานรัฐมีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทรานส์ฟอร์มระบบการทำงาน เปลี่ยนผ่านการให้บริการจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น โดยหวังให้ประชาชนได้รับบริการและสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานรัฐได้สะดวกสบายและคล่องตัว

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ดิจิทัลกันมากขึ้น การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ นับเป็นสิ่งสำคัญ ที่หน่วยงานไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ต่างต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาเครื่องมือที่เข้ามาช่วยยกระดับการให้บริการให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบนิเวศของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมของชีวิตให้มั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ

ที่มา : thansettakij 

 

related