svasdssvasds

ผู้เสียหายจาก Zipmex นัดเรียกร้อง ก.ล.ต. เร่งหาข้อสรุป 9 โมงครึ่ง 1 ส.ค. นี้

ผู้เสียหายจาก Zipmex นัดเรียกร้อง ก.ล.ต. เร่งหาข้อสรุป 9 โมงครึ่ง 1 ส.ค. นี้

กลุ่มผู้เสียหายจาก Zipmex นัดรวมตัว เรียกร้อง ก.ล.ต. เร่งหาข้อสรุปและชี้แจงกับกลุ่ม 9 โมงครึ่ง 1 ส.ค. นี้ หลังกระแสข่าวบริษัทแม่ ยื่นพักชำระหนี้ที่สิงคโปร์

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า กลุ่มผู้เสียหายจากกรณี Zipmex เตรียมเข้ายื่นหนังสื่อให้กับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อเรียกร้องให้ ก.ล.ต. หาข้อสรุปและให้คำชี้แจงต่อกลุ่มผู้เสียหาย ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม นี้ เวลา 09.30 น. ที่สำนักงาน ก.ล.ต. วิภาวดีรังสิต

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้สั่งให้ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งลูกค้าทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium(พักชำระหนี้) เพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด

โดย ก.ล.ต. ระบุผ่านเอกสารมายังสื่อมวลชน ว่า ก.ล.ต. พบ เว็บไซต์ของ ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป (www.zipmex.com) ได้แจ้งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา Moratorium (Update on Moratorium Proceedings) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้มีหนังสือให้ Zipmex แจ้งและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่เข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิได้ภายในเวลาที่กำหนด 

  

โดยลิงค์ที่ ก.ล.ต. นำมาประกอบเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถูกบริษัทแปลเป็นภาษาไทย ใจความว่า 

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ (Moratorium Applications) ในประเทศสิงคโปร์ โดยศาลประเทศสิงคโปร์ได้มีคำสั่งดังต่อไปนี้ (เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศสิงคโปร์)

 • ให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ (“กลุ่มบริษัท”) ยื่นคำแถลงการณ์ (affidavit) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดยชี้แจงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำให้เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับคำขอพักชำระหนี้ในวงกว้างยิ่งขึ้น
 • คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงบรรดาเจ้าหนี้) ตามคำขอพักชำระหนี้จะมีสิทธิที่จะยื่นคำแถลงการณ์ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. หากมีความประสงค์ที่จะคัดค้าน หรือต้องการแสดงความเห็นต่อคำขอพักชำระหนี้ 
 • กลุ่มบริษัทมีสิทธิยื่นคำแถลงการณ์ชี้แจง (response affidavit) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
 • ให้นำส่งบรรดาข้อเสนอลายลักษณ์อักษร (written submissions) และเอกสารข้อกฎหมายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลประเทศสิงคโปร์ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.
  • ให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิยื่นข้อเสนอลายลักษณ์อักษรร่วม (joint written submissions) จำนวนสองชุด โดยเอกสารชุดแรกระบุส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของคำขอพักชำระหนี้ โดยมีความยาวไม่เกิน 40 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
  • เอกสารชุดที่สองจะระบุเกี่ยวกับประเด็นว่า ผู้ยื่นคำขอ ใน HC/OAs 381, 384 และ 385 นั้น มี “จุดเกาะเกี่ยวที่เพียงพอ” กับประเทศสิงคโปร์หรือไม่ โดยมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
  • กลุ่มบริษัทจะต้องระบุบรรดาคดีความทั้งหมดที่ยังดำเนินอยู่ต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์
  • ให้เจ้าหนี้มีสิทธิยื่นข้อเสนอลายลักษณ์อักษรจำนวนหนึ่งชุดภายในวันดังกล่าว โดยมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า (ไม่รวมหน้าปก)
 • กำหนดนัดพิจารณาคำขอพักชำระหนี้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยท่านผู้พิพากษา Aedit Abdullah

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้มีคำสั่งให้ทนายความของกลุ่มบริษัทดำเนินการนำส่งเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ศาลประเทศสิงคโปร์ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.

 • รายชื่อทนายความทุกคน รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้แต่งตั้งทนายความซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการพิจารณา ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ได้แต่งตั้งทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลให้เข้าร่วมการพิจารณาด้วย  
 • รายชื่อของเจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัททุกราย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่สนับสนุนหรือคัดค้านคำขอพักชำระหนี้
 • กรอบระยะเวลาที่ใช้ ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าการพิจารณาในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมสำเนาเอกสารคำร้องและคำแถลงที่ได้ยื่นเกี่ยวกับคำร้องทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหนี้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนแล้วสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก Dropbox ที่ https://www.dropbox.com/s/gbnbjavfqqn066r/29072022%20v2.zip?dl=0 

นอกจากนี้ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ได้ยื่นในกระบวนการนับจากนี้ไปจะถูกจัดเตรียมให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนผ่านลิ้งค์ Dropbox ใหม่ที่จะจัดทำขึ้น และเพื่อให้มั่นใจว่า เฉพาะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเอกสารได้ การเปิดเอกสารดังกล่าวจะต้องใช้รหัสผ่าน โดยท่านจะต้องส่งอีเมล์ไปที่ [email protected] เพื่อผ่านกระบวนการพิสูจน์ตัวตนและรับรหัสผ่านสำหรับการเปิดเอกสารต่อไป