svasdssvasds

เทคโนโลยี “Shrimpbox” เลี้ยงกุ้งด้วย AI ไม่ต้องใช้คน เลี้ยงที่ไหนก็ได้

เทคโนโลยี “Shrimpbox” เลี้ยงกุ้งด้วย AI ไม่ต้องใช้คน เลี้ยงที่ไหนก็ได้

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรรมและเกษตรกรยุคใหม่ที่มีระบบเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำให้การเลี้ยงกุ้งเป็นเรื่องง่าย และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าฟาร์มกุ้งทั่วไป

เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแบบพลักแอนด์เพลย์สร้างผลกำไรมากกว่า 10 เท่าของฟาร์มสัตว์ปีกหรือสุกรแบบดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกรแม้ในเมืองที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือประเทศที่มีประชากรหนาแน่น

”Shrimp box” เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแบบ เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ล้ำสมัย โดยฟาร์ม Shrimpbox สามารถตั้งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่นำไปใช้ได้ทุกที่ แม้แต่ในเขตเมืองที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับขนาดได้ตามความต้องการในการผลิต 

พร้อมทั้งระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Shrimpbox จะตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระยะไกล ปรับอุณหภูมิและออกซิเจน และให้อาหารกุ้ง Shrimpbox อัตโนมัติ

เทคโนโลยี “Shrimpbox” เลี้ยงกุ้งด้วย AI ไม่ต้องใช้คน เลี้ยงที่ไหนก็ได้

Shrimpbox ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลิตกุ้งสดอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี “Shrimpbox” เลี้ยงกุ้งด้วย AI ไม่ต้องใช้คน เลี้ยงที่ไหนก็ได้

เทคโนโลยีชีวภาพของ Shrimpbox ใช้เทคโนโลยี Biofloc ที่เลียนแบบการเติบโตของกุ้งในมหาสมุทร 

“Biofloc” เป็นการเลี้ยงระบบนิเวศของจุลินทรีย์ที่ให้สภาพแวดล้อมที่กุ้งได้รับการปกป้องและสามารถเติบโตได้ดี และที่สำคัญต้องใช้น้ำน้อยที่สุด

 ระบบ Biofloc ช่วยขจัดความเสี่ยงของโรคและความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีอันตรายอื่นๆ และทำให้เกิดพันธุกรรมที่ดีขึ้น

ซอฟต์แวร์ของ Shrimpbox ช่วยให้สามารถจัดการหน่วยการผลิตจากระยะไกลโดยไม่ต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ สามารถวางแผนการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้สามารถควบคุมลำดับ เครือข่ายจากระยะไกล และทำให้การฝึกอบรมและดำเนินการด้านการเกษตรและการดำเนินงานทำได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยี “Shrimpbox” เลี้ยงกุ้งด้วย AI ไม่ต้องใช้คน เลี้ยงที่ไหนก็ได้

วิศวกรรมและระบบอัตโนมัติของ Shrimpbox ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองการผลิตที่สม่ำเสมอและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแม้ในประเทศที่มีค่าแรงสูง ให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว การควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และยังลดต้นทุนแรงงาน

 ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระยะไกล ปรับอุณหภูมิและออกซิเจน และให้อาหารกุ้งได้ ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 

ซึ่ง เทคโนโลยี Plug-and-play ซึ่ง AI จะช่วยให้ทุกคนสามารถเป็นผู้เลี้ยงกุ้งได้ แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เคยทำฟาร์มหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อน

related