รายงานพิเศษ

โตโยต้าจ่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถไฮบริดในไทย

ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกอย่างไฮโดรเจนมา 2-3 ปีแล้ว และมีแผนจะเพิ่มจำนวนสถานีเติมไฮโดรเจนเพื่อให้ค่าเชื้อเพลิงถูกลง ส่วนในบ้านเราผู้บริหารค่ายรถยนต์รายใหญ่ มองว่าเหมาะกับการใช้รถยนต์ไฮบริด

โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถไฮบริด

ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกอย่างไฮโดรเจนมา 2-3 ปีแล้ว และมีแผนจะเพิ่มจำนวนสถานีเติมไฮโดรเจนเพื่อให้ค่าเชื้อเพลิงถูกลง ส่วนในบ้านเราผู้บริหารค่ายรถยนต์รายใหญ่ มองว่าเหมาะกับการใช้รถยนต์ไฮบริดก่อน โดยปีหน้าอาจจะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทยเพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง ติดตามได้จากรายงาน