Spring News

ครม. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รับโอนหนี้ 1.18 แสนล้านบาท

25 มิ.ย. 2562 เวลา 13:02 น.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทั้ง อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงเพิ่มเติมกว่า 66,000 ล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ระบุถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเพิ่มกรอบวงเงิน 66,793 ล้านบาท สนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้วย

ครม. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รับโอนหนี้ 1.18 แสนล้านบาท

รวมถึง เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด ให้กับบริษัทเอกชนได้เช่าโครงข่ายเพื่อนำสัญญาณอินเตอร์เน็ตขยายต่อไปยังประชาชนในภูมิภาคต่างๆ วิธีการนี้ จะช่วยให้บริษัทเอกชนลดต้นทุนใน การจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อกระจายสัญญาณและจะเป็นผลดีทำให้ประชาชนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีราคาถูกลง

ครม. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รับโอนหนี้ 1.18 แสนล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบในหลักการ กระทรวงคมนาคม แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ในสองโครงการ คือ การปรับปรุงระบบการทำงานทั้งการเช่าและซื้อรถใหม่ รวมถึง พัฒนาระบบไอที โครงการที่ 2 คือ การลดต้นทุนและสร้างรายได้โดยจะเป็นการโอนภาระหนี้ผูกพันที่ขาดทุนกว่า 118,000 ล้านบาท ให้กับรัฐบาลรับผิดชอบต่อและมีนโยบายที่จะลดปริมาณพนักงานของ ขสมก. ที่จากเดิมมีอยู่ 13,599 คนตั้งเป้าลดลงให้เหลือ 7,275 คน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 6,000 ล้านบาท

ครม. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รับโอนหนี้ 1.18 แสนล้านบาท

ขณะที่ พลตรีอธิสิทธิ์ ชัยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมจี 20 ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 มิถุนายน นี้

ครม. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. รับโอนหนี้ 1.18 แสนล้านบาท

ในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนโดยการประชุมครั้งนี้ ไทยจะได้ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำจี 20 ที่เปิดให้ผู้นำในประเทศ จี 20 ได้แสดงเจตนารมณ์เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศตอบสนองความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และจะได้ลงนามในร่างแถลงการณ์โอซาก้าเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในทุกมิติให้กลุ่มประเทศจี 20 ได้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด