ข่าว

ปตท. บางจาก ประกาศขึ้นราคาน้ำมันดีเซล +30 สต. มีผล 7 ธ.ค. 62

วันพรุ่งนี้ (7 ธ.ค. 62) เวลา 05.00 น. ปตท. และบางจาก จะปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิด +30 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม โดยราคาหลังเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.95 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.68 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 23.94 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.79 บาท

ดีเซล ลิตรละ 25.99 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 23.99 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 22.99 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)