ข่าว

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 10 ม.ค. 63 แก๊สโซฮอล์ ลดลง -30 สต. ดีเซลยังคงเดิม

วันพรุ่งนี้ (10 ม.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท. และบางจาก จะปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85 -15 สต. สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.15

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.88

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 23.14

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 18.89

ดีเซล ลิตรละ 27.39

ดีเซล B10 ลิตรละ 25.39

ดีเซล B20 ลิตรละ 24.39

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)