ข่าว

ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องวันที่ 5 ทุกชนิด ปรับลด 60 สต. เว้น E85 ลง 40 สต.

วันพรุ่งนี้ (14 มี.ค. 63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) จะปรับรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซล 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร รวมราคาน้ำมันที่ลดลงตลอด 5 วัน กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลงไปแล้ว 3.00 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลลดลง 2.10 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.75 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.48 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 18.74 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 16.49 บาท

ดีเซล ลิตรละ 22.79 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 19.79 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 19.29 บาท

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 26.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)