ข่าว

ออมสิน ประกาศแจ้งเวลาเปิดให้บริการ 9.00 – 15.00 น. อีก 1 เดือน

ธนาคารออมสิน ประกาศเวลาเปิดให้บริการ 9.00-15.00 น. ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 เพื่อสอดคล้องพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และสถานการณ์เว้นระยะห่างทางสังคมที่ยังเฝ้าระวังการติดเชื้อ

ออมสิน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้ใช้แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการสาขาที่เปิดบริการ 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ในพื้นที่ชุมชนนอกห้างสรรพสินค้า ให้เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด คือ เวลา 9.00-15.00 น.ในช่วงระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประกาศเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ เพื่อให้รองรับการสถานการณ์ปัจจุบันที่การติดเชื้อและการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งป้องกันไม่ให้เป็นพื้นที่เสี่ยงจนอาจเกิดผลกระทบต่อพนักงานและประชาชนผู้ใช้บริการ และเพื่อเป้าหมายควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ผลสูงสุด

ธนาคารออมสินจึงขยายช่วงปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการต่อไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยสาขาที่เปิดบริการ 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) รวมถึงสาขาในพื้นที่ชุมชน 5 สาขา ได้แก่ สาขามหาชัย สาขาตลาดศรีนคร สาขาสะพานใหม่ชัยนาท สาขานาอาน และสาขาตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ทั้งภายในและนอกห้างสรรพสินค้าจะเปิดให้บริการในเวลาเดิมของแต่ละสาขา แต่จะปิดให้บริการในเวลา 17.00 น.

“ในช่วงเดือนพฤษภาคม สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ จะมีภารกิจสำคัญในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด เป็นการนัดหมายผู้ลงทะเบียนยื่นกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

โดยจะนัดหมายยื่นเอกสาร ทำสัญญา ไปตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศที่ผู้ลงทะเบียนได้แจ้งไว้ ซึ่งจะทยอยให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับข้อความเชิญมาสาขาในจำนวนที่สามารถบริหารพื้นที่ได้โดยไม่แออัด เว้นระยะห่างตามเวลาที่เหมาะสม และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน” ดร.ชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน มีภารกิจให้บริการทางการเงินตามปกติซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันได้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับลูกค้าทั่วไปยังมีช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกได้รวดเร็ว เช่น แอพพลิเคชั่นส์ MyMo เครื่องให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง เป็นต้น

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด
https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด
https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ
https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779