ข่าว

www.เยียวยาเกษตรกร.com ใครยังไม่ได้เงิน ธ.ก.ส. แนะคอยเช็กเป็นระยะ ยังโอนต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. แจงมาตรการเยียวยา www.เยียวยาเกษตรกร.com ยังทยอยโอนเงินต่อเนื่อง ใครยังไม่ได้ให้เข้ามาเช็กสถานะเป็นระยะ

วานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการโอนเงินเยียวยาในโครงการ เยียวยาเกษตรกร เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้ได้รับการเยียวยาทั้ง 7,258,387 รายสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ทว่าจากข้อมูลของ ธ.ก.ส. พบว่ายังมีเกษตรกรที่รอการตรวจสอบสิทธิ์อีกประมาณ 4 แสนราย ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย

  • เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายหลังวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 1.2 แสนราย
  • เกษตรกรกลุ่มที่ 3 จำนวน 1.2 แสนราย
  • เกษตรกรที่ใช้สิทธิ์อุทธรณ์กรณีเงินเยียวยาอีกประมาณ 1.9 แสนราย

โดยทั้งหมดนี้ ธ.ก.ส. ได้มีการหาทางออกร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และมีข้อสรุปว่าเกษตรกรทั้ง 4 แสนรายนี้หากผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินให้ 2 เดือนคืองวดเดือน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน รวมเงิน 1 หมื่นบาท

ส่วนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรรก แต่ยังไม่ได้ับเงินเนื่องจากทาง ธ.ก.ส. แจ้งว่าไม่สามารถโอนเงินได้นั้นยังมีจำนวนราว 1.5 แสนรายซึ่งเกิดปัญหาจากบัญชีรับโอนเงิน ธ.ก.ส. แนะนำให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือสาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มนี้รวมถึงมีการแจ้งเปลี่ยนช่องทางโอนเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินก็สามารถแจ้งได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้สามารถเข้าตรวจสอบผลการโอนเงินเป็นระยะผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ตลอดเวลา

ส่วนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ การตรวจสอบข้อมูลสถานะ และเลขที่บัญชี ธนาคารพร้อมโอนเงินต่อเนื่องทันทีเมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ เกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้ที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th 

ติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส.ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร ปัจจุบันยังไม่เปิดบริการตรวจสอบผ่านสื่อออนไลน์

นอกจากนี้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล – Digtial Farmer  เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วตรวจผลการโอนเงินที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com