svasdssvasds

ตามหา ถังขยะในกทม. แรร์ไอเทม ผ่านนโยบายการจัดการขยะ ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ตามหา ถังขยะในกทม. แรร์ไอเทม ผ่านนโยบายการจัดการขยะ ของผู้ว่าฯ ชัชชาติ

ขยะในกทม. เป็นปัญหาที่มีผลกระทบลูกโซ่แก่ประชาชน นำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น มลพิษ สุขอนามัย คุณภาพชีวิต ทัศนนียภาพเมือง แนวนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้วางแผนจัดการการดูแลปัญหาขยะไว้ให้กับชาวกรุงฯ นี้ยังไง ติดตามการดำเนินงานและพิสูจน์ผลลัพทธ์ไปด้วยกัน

จาก ไลฟ์ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ครั้งไปเยือนย่านพระนคร ในช่วงท้ายของคลิป ได้มีคอมเมนต์จากผู้ชมทางบ้านฝากถามกับข้าราชการเขตที่ติดตามมาให้ข้อมูลกับผู้ว่าฯ โดยตั้งคำถามถึงถังขยะ ทำไมถึงแทบหาไม่ได้เลยในเขตเมือง โดยคำตอบที่ได้กลับมาจาก ผอ.เขตพระนคร คือเรื่องความปลอดภัยในเขตพิเศษ 

ทั้งนี้บางประเทศก็มีแนวคิดว่า ทุกคนต้องรับผิดชอบขยะของตัวเอง เมื่อผลิตขยะก็ต้องเก็บนำกลับไปทิ้งที่บ้านของตัวเอง ตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น ที่เข้มงวดและจริงจังการสอนให้เด็กๆ รู้จักการจัดการขยะปลูกฝังนิสัยกันตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต 
คลิปติดตามการปลูกฝังการรักษาความสะอาดและจัดการขยะในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น

โดยเพจ ขาเกือบพลิก ได้แชร์โพสต์ ที่ร้องเรียนปัญหาถังขยะนี้ไว้ด้วยเช่นกัน แต่คนละเขตความรับผิดชอบกับไลฟ์ และได้รับฟีดแบ็กจาก Traffy Fondue ที่ตอบไว้ดังนี้ 

ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตบางนา ขอชี้แจงเรื่องการตั้งวางถังขยะบริเวณบนฟุตบาท เนื่องจากท่านผู้บริหารไม่มีนโยบาย ให้ตั้งถังขยะบนฟุตบาท เนื่องจากทำให้เกิดความสกปรกและกีดขวางทางเดินทาง ดังนั้นจึงมีนโยบายให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมถนนติดกับทางเท้า ให้นำขยะมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้านหรือบริเวณตามจุดพักขยะ ตามเวลาที่สำนักงานเขตกำหนด แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยเข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะตามรอบเวลาครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากความร่วมมือของกรมราชทัณฑ์และกรุงเทพมหานคร ได้ทำงานขุดลอกท่อบริเวณ โดยจาก ไลฟ์ชัชชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าขยะมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำไม่คล่องตัวจึงมีน้ำท่วมเป็นเวลานานกว่าที่ควร  

 

ปัญหาขยะในแม่น้ำ ลำคลองในกทม. ที่ทำลายทัศนียภาพและเป็นมลพิษให้กับผู้อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ
จะเห็นได้ว่า ปัญหา ขยะ ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องมีระบบการจัดการและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงฯ ให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาความสะอาดหน้าบ้านหน้าร้านของตัวเอง ซึ่งการแก้ไขที่ต้นตอเล็กๆ ที่เราสามารถร่วมกันช่วยลดและรักษาพื้นที่อยู่อาศัยหรือทำมาหากินให้ถูกสุขอนามัยและน่ามองยิ่งขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายผู้บริการเมืองเองก็ต้องมีนโยบายที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นได้จริง ซึ่ง ในแผนนโยบายกว่า 200 ข้อของ ผู้ว่าฯ คนปัจจุบัน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ได้มีระบุการแก้ไขจัดการปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งอยู่ในหมวด สิ่งแวดล้อมดีและโครงสร้างดีไว้อยู่ด้วยกัน 8 ข้อดังนี้ 

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย

 • พื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยที่มีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นที่จำเป็นโดยเฉพาะด้านความสะอาด ได้แก่ การจัดตั้งจุดทิ้งและจุดแยกขยะรวม บ่อดักไขมัน กำหนดแนวทางในการทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันระหว่าง กทม.และผู้ประกอบการในพื้นที่

สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร

 • ระยะสั้น - สภาพแวดล้อมเมืองดีขึ้น การจัดเก็บขยะทำได้สะดวกรวดเร็ว
 • ระยะยาว - งบประมาณจากภาษีประชาชนที่ใช้ในการจัดเก็บขยะและการจัดการปลายทางมีจำนวนเงินน้อยลง นำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม. ด้านอื่นๆ มุ่งเน้นต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งการคัดแยกอย่างถูกวิธีและการลดปริมาณขยะ (zero waste to landfill) คิดในระบบการจัดการแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ สร้างแรงจูงใจให้ต้นทางเช่น ประชาชนหรือภาคเอกชน เลือกใช้วัสดุและแยกขยะอย่างเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สร้างให้เกิดวินัยการทิ้งขยะถูกที่ ถูกเวลา

สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
 - สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพเมืองสะอาด สวยงาม ไม่มีมลพิษจากขยะตกค้าง และไม่มีแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือพาหะที่ส่งผลต่อสุขภาพคนเมือง

 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา 
 2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์
 3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ 
 4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน 

(โครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง 2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้า)

มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า

 • ริเริ่มการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในแหล่งพาณิชยกรรมที่มีกิจกรรมและผู้ใช้งานหนาแน่น
 • ปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบในเยาวชนและประชาชนทั่วไป เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้น

รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน

 • ลดปัญหาขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชน
 • การลากขยะและการจัดเก็บขยะของ กทม.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่งขยะคืนสู่ระบบ

 • เพิ่มช่องทางและสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
 • ภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการ ร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 1. จุด Drop-off นัดรับขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้า
 2. ตู้รับคืนผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จุดรับซื้อหรือสะสมแต้ม 
 3. ธนาคารขยะชุมชน สถานศึกษา และตลาดนัดขยะรีไซเคิล

เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ

 • การจัดเก็บและขนย้ายขยะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากอุปกรณ์การทำงานที่มีมาตรฐาน ทันสมัย จำนวนเพียงพอ ตลอดจนสวัสดิการค่าตอบแทนแก่คนทำงานที่เหมาะสม 

ทบทวนและแก้ไขระเบียบค่าตอบแทน และระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ.2541 ประกอบไปด้วย

 1. อุปกรณ์ป้องกัน ตรงการใช้งาน
 2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ - ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ 

กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
- ทัศนียภาพและแหล่งน้ำที่ดี มลพิษทางน้ำลดลง 
- มีการกวดขันลงโทษ และจับ/ปรับผู้ที่ก่อมลพิษหรือทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
 เพิ่มรอบการเก็บขยะริมคลองทั้งทางเรือและทางรถในพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซากหรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนบ่อยๆ หรือ ใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับและเฝ้าระวัง เช่น กล้อง CCTV ที่มีการติดตั้งอยู่เดิม 

จากแนว นโยบายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. คนปัจจุบัน จะเห็นถึงรายละเอียดที่มีความครอบคลุมวงจรขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนจบวงจรชีวิตของขยะแต่ละประเภทที่ต้องการการจัดการที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้ความดูแลพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ที่หนักและท้าทายนี้ ด้วยการเสริมแรงกำลังใจผ่านเป็นสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เห็นเป็นรูปธรรมแก่พวกเขา 

ที่มา
1

related