svasdssvasds

Soft Power สไตล์บิ๊กตู่ ผลงานการแต่งเพลง ตลอด 8 ปี ที่เป็นนายกฯ

Soft Power สไตล์บิ๊กตู่ ผลงานการแต่งเพลง  ตลอด 8 ปี ที่เป็นนายกฯ

ย้อนดู 10 ผลงานการแต่งเพลงของบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี ระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

หากย้อนกลับไป ช่วงปีแรกที่ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าดำรงตำแหน่งนายกฯ จะมีผลงานการแต่งเพลงออกมาอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 - 2560 มีผลงานออกมาปีละ 1 ซิงเกิล ส่วนปี 2561 มีผลงานออกมา 2 ซิงเกิล

โดยในปี 2562 ที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ สมัยที่ 2 ถือว่าท็อปฟอร์มเป็นอย่างมาก มีผลงานเพลงออกมาถึง 4 ซิงเกิล แต่ในปี 2563 - ปัจจุบัน ก็ไม่มีผลงานแต่งเพลงออกมาอีกเลย

https://www.springnews.co.th/news/politic/827552

บทความที่สนใจ

ซึ่งถ้านับระยะเวลาการเป็นนายกฯ 8 ปี ของบิ๊กตู่ ตั้งแต่ปี 2557 - 2565 ก็มีผลงานการแต่งเพลงออกมาแล้ว 10 ซิงเกิล ดังต่อไปนี้

ปี 2557

- คืนความสุขให้ประเทศไทย

ปี 2558

- เพราะเธอคือ…ประเทศไทย

ปี 2559

- ความหวังความศรัทธา

ปี 2560

- สะพาน

ปี 2561

- ใจเพชร

- สู้เพื่อแผ่นดิน 

ปี 2562

- ในความทรงจำ

- วันใหม่

- มิตรภาพ

- เพลงมาร์ชไทยคือไทย

ปี 2563 - 2565

- ไม่มีผลงานการแต่งเพลงออกมา

https://www.springnews.co.th/news/politic/827552

related