svasdssvasds

“บิ๊กตู่” อยู่ต่อ หรือพอแค่นี้ ขึ้นอยู่กับว่า 8 ปี นับจากช่วงเวลาใด ?

“บิ๊กตู่” อยู่ต่อ หรือพอแค่นี้ ขึ้นอยู่กับว่า 8 ปี นับจากช่วงเวลาใด ?

รัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดไว้ว่าห้ามผู้ใดเป็นนายกฯ เกิน 8 ปี แต่ในกรณีของบิ๊กตู่ จะต้องลงจากตำแหน่งก่อนวันที่ 24 สิงหาคมนี้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่า การวินิจฉัยจะนับจากช่วงเวลาใด

แม้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 จะระบุไว้ว่า “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่...”

แต่กรณีของ บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะต้องลงจากตำแหน่งก่อนวันที่ 24 สิงหาคม หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยโดยเริ่มนับจากช่วงเวลาใด ? โดยอาจนับได้ 3 รูปแบบดังนี้

นับแบบที่ 1

บิ๊กตู่เป็นนายกฯ อย่างเป็นทางการ 24 สิงหาคม 2557 ดังนั้นถ้านับแบบอิงความเป็นจริง ก็จะอยู่ในตำแหน่งได้ ไม่เกิน 24 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” อยู่ต่อ หรือพอแค่นี้ ขึ้นอยู่กับว่า 8 ปี นับจากช่วงเวลาใด ?

บทความที่เกี่ยวข้อง

นับแบบที่ 2

รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อปี 2560 ถ้านับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ บิ๊กตู่จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ถึงปี 2568

นับแบบที่ 3

หลังรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ การเลือกตั้งใหญ่ครั้งแรก เกิดขึ้นในปี 2562 ถ้าเริ่มนับตั้งแต่การเป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง บิ๊กตู่จะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ถึงปี 2570

“บิ๊กตู่” อยู่ต่อ หรือพอแค่นี้ ขึ้นอยู่กับว่า 8 ปี นับจากช่วงเวลาใด ?

ที่มา รัฐธรรมนูญ ปี 2560 / Update 9 ส.ค. 65

related