ออสเตรเลียทุ่มงบจัดสรรพื้นที่ป่า-สร้างโรงพยาบาลให้หมีโคอาลา

08 พ.ค. 2561 เวลา 8:01 น.

รัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย ทุ่มงบประมาณ44.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดสรรพื้นที่ป่า สร้างโรงพยาบาลและศูนย์ท่องเที่ยวสำหรับโคอาลา หลังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาปริมาณโคอาลาลดลงอย่างรวดเร็ว

รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียประกาศทุ่มงบประมาณเพิ่ม เพื่อช่วยคุ้มครองประชากรโคอาลา หลังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจำนวนโคอาลาในรัฐดังกล่าวลดลงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ สำหรับงบประมาณก้อนดังกล่าวนั้นมีมูลค่า 44.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1430 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ป่ากว่า 150,000 ไร่ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน ตลอดจนนำไปสร้างโรงพยาบาลและศูนย์ท่องเที่ยวสำหรับโคอาลา เพื่อดูแลรักษาโคอาลาตัวที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังมีการนำไปพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคหนองในเทียม ซึ่งทำให้โคอาลาตาบอด มีลูกยากและล้มตาย อีกทั้งจะพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งรัฐนิวเซาท์เวลส์สามารถเฝ้าติดตามการใช้ชีวิตและจำนวนประชากรของโคอาลาได้

 

ทั้งนี้ โคอาลาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงการสูญพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพปี 2555

 

รัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย ทุ่มงบประมาณ44.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดสรรพื้นที่ป่า สร้างโรงพยาบาลและศูนย์ท่องเที่ยวสำหรับโคอาลา หลังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาปริมาณโคอาลาลดลงอย่างรวดเร็ว

รัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย ทุ่มงบประมาณ44.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดสรรพื้นที่ป่า สร้างโรงพยาบาลและศูนย์ท่องเที่ยวสำหรับโคอาลา หลังในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาปริมาณโคอาลาลดลงอย่างรวดเร็ว