ปากีสถานคุมเข้มรับเดือนถือศีลอด

17 พ.ค. 2561 เวลา 13:59 น.

ปากีสถานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจในช่วงกลางคืน ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวด

วันแรกของเดือนรอมฎอน

ชาวมุสลิมในปากีสถานต่างรวมตัวกันตามมัสยิด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนทั่วประเทศเพื่อเริ่มวันแรกของเดือนรอมฎอนอย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด หลังปากีสถานมักเผชิญเหตุโจมตีบ่อยครั้งในช่วงเดือนรอมฎอน ประเทศปากีสถาน จัดว่าเป็นประเทศสังคมมุสลิม โดยประชากรกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมด 208 ล้านคน ทุกประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม

ปากีสถานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวมุสลิมในประเทศที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจในช่วงกลางคืน ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปอย่างเข้มงวด

 สำหรับเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอด หรือละเว้นทุกอย่างที่ไม่ดี รวมถึงต้องงดอาหารและน้ำดื่มทุกประเภท นับจากพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน จากนั้นจึงจะสามารถละศีลอด หรือรับประทานอาหารตามปกติได้ในช่วงกลางคืน