3 เม.ย. บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

03 เม.ย. 2563 เวลา 10:36 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

3 เม.ย. 63  เวลา 12.30 – 13.30 น.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงสถานการณ์ฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ระบุ มีบุคลากรทางการแพทย์ ตอดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ยอดสะสมรวม 32 ราย

สำหรับวันนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสม 1,978 คน ผู้ป่วยรายใหม่ 103 คน เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 คน ผู้เสียชีวิตรายที่ 1 ชายไทย 59 ปี อาชีพพนักงานการรถไฟ มีอาการไข้และ เหนื่อย หอบ

รายที่ 2 ชายไทย 72 ปี ประวิติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ไปดูมวย มีโรคประจำตัว โรคไต รายที่ 3 ชายไทย 84 ปี ทำงานในสนามมวย โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคเก๋า

รายที่ 4 ชายอายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน มีอาการไข้ 39.3 องศา ยอดรวมผู้เสียชีวิต 19 ราย ขณะที่ผู้เข้ารับการรักษาจนหายและกลับบ้านได้แล้ว 581 ราย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th