สรุปเหตุการณ์ ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2020

01 มิ.ย. 2563 เวลา 4:38 น.

สรุปเหตุการณ์ เดือนพฤษภาคม 2020 ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการผ่อนคลายมาตรการลง มาดูกันว่าเดือนที่ผ่านมาเราผ่านเหตุการณ์อะไรกันมาบ้าง

สรุปเหตุการณ์ ประมวลเรื่องราวที่เกิดขึ้น ประจำเดือน พฤษภาคม 2020 มีดังนี้

สรุปเหตุการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2020