Spring News

ใครบ้างคือผู้สัมผัสเสี่ยงโควิดสูง?

15 เม.ย. 2564 เวลา 6:58 น. 1

สสส. ให้ข้อมูลความรู้ ใครบ้างคือผู้สัมผัสเสี่ยงโควิดสูง? แบ่งได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโควิดได้ง่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อมูลความรู้ว่า ใครบ้างคือผู้สัมผัสเสี่ยงโควิดสูง?

กลุ่มเสี่ยงโควิด

1.คนในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย

2.คนที่พูดคุยกับผู้ป่วย ระยะไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 5 นาที

3.อยู่ในสถานที่ปิดกับผู้ป่วย ไม่มีการถ่ายเทอากาศ นานกว่า 15 นาที ในระยะไม่เกิน 1 เมตร โดยไม่มีการป้องกันตนเอง

4.คนที่ถูกผู้ป่วย ไอ จาม ใส่ โดยผู้นั้นไม่ได้หันไปทางอื่นหรือใส่หน้ากาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด