Spring News

ทำความสะอาดบ้าน/คอนโด ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 ตอน: วิธีกำจัดขยะ

11 พ.ค. 2564 เวลา 6:22 น. 17

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนทำความสะอาดบ้านหรือคอนโด ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 พักอาศัยเพื่อรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด19

โควิด19 - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งต้องรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา โดยยังคงพักอยู่ภายในบ้านหรือคอนโด จึงต้องให้ความร่วมมือในเรื่องการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เมื่อมีขญะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลายของผู้ติดเชื้อโดวิด หรือสงสัยจะปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ติดเชื้อโควิด ใส่ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดง) 2 ชั้น

ทำความสะอาดบ้าน/คอนโด ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 ตอน: วิธีกำจัดขยะ

โดยถุงใบแรกที่บรรจุมูลฝอย ติดเชื้อแล้วให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์ และมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วย สารฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 70% บริเวณปากถุง

แล้วมัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่นและฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง จากนั้นเคลื่อนย้ายไปพักยังที่จัดไว้เฉพาะ เพื่อรอประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และชำระร่างกายให้สะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ