COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 101 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 248,648 โดส

20 ก.ค. 2564 เวลา 6:48 น. 9

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 101 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 55,452,756 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 549,038 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 248,648 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 20 ก.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 248,648 โดส

  • เข็มแรก 217,419 โดส
  • เข็มสอง 31,229 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 101 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 248,648 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 55,452,756 โดส ภายใน 101 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 549,038 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 248,648 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด