svasdssvasds

รมว.แรงงานยัน ลูกจ้าง ม.33 ได้สิทธิเงินเยียวยาพิเศษทุกคน

รมว.แรงงานยัน ลูกจ้าง ม.33 ได้สิทธิเงินเยียวยาพิเศษทุกคน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ยืนยัน ลูกจ้าง ม.33 ไม่ได้สิทธิเงินเยียวยาพิเศษ ไม่ต้องกังวล-ยืนยันได้ทุกคน เล็งเสนอเพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เตรียมนำรายละเอียดการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 20 ก.ค.64 และกระทรวงแรงงานหารือสภาพัฒน์ฯ ขยายการเยียวยาเพิ่มอีก 3 จังหวัด ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ที่เพิ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม โดยการเยียวยาในส่วนที่ใช้เงินกู้โควิด-19 เข้าครม.ด้วย การเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน ไม่เกิน 200 คน และลูกจ้างตามมาตรา 33 รับเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• www.sso.go.th เข้าไม่ได้ โหลดช้า วิธีเข้าเว็บประกันสังคมรับเงินเยียวยา

• เยียวยาประกันสังคมล่าสุด ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ ขึ้นทะเบียนด่วน รับเงิน 5 พัน

• เปิดมาตรการเยียวยาโควิด-19 ล่าสุด ช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มใดบ้าง

“ครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม ลูกจ้างทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์ 9 ประเภทกิจการที่ ครม.อนุมัติ ใน 10 จังหวัดครั้งแรก และจะขอครม.เพิ่มตามประกาศพื้นที่เสี่ยงสูง เป็น 13 จังหวัด ลูกจ้างตามมาตรา 33 มีประมาณ 2 ล้านกว่าคน ส่วนนายจ้างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมติครม.มีประมาณ 6 แสนคน และหลังมติครม.มีลูกจ้างได้เข้าตรวจสอบสิทธิ ในเว็บไซต์ประกันสังคมที่ www.sso.go.th แล้วผลระบุว่าไม่ได้รับสิทธิ ขอแจ้งว่าเรื่องนี้ ไม่ต้องกังวล 

 สำหรับแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที 5,000 บาท

related