Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 81 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 191,145 โดส

09 ส.ค. 2564 เวลา 9:13 น. 24

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 81 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 49,330,220 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 609,016 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 191,145 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 9 ส.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 191,145 โดส

  • เข็มแรก 143,071 โดส
  • เข็มสอง 23,693 โดส
  • เข็มสาม 24,381 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 81 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 191,145 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 49,330,220 โดส ภายใน 81 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 599,613 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 495,644 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ