Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 50 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 713,454 โดส

09 ก.ย. 2564 เวลา 5:43 น. 46

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 50 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 31,825,262 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 636,506 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 713,454 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 9 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 713,454 โดส

  • เข็มหนึ่ง 338,105 โดส
  • เข็มสอง 372,592 โดส
  • เข็มสาม 2,757 โดส

วัคซีน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 31,825,262 โดส ภายใน 50 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 636,506 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 713,454 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ