svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 49 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 698,621 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 49 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 698,621 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 49 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 31,126,641 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 635,238 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 698,621 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 10 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 698,621 โดส

  • เข็มหนึ่ง 339,050 โดส
  • เข็มสอง 358,403 โดส
  • เข็มสาม 1,168 โดส

ฉีดวัคซีนรายวัน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 31,126,641 โดส ภายใน 49 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 635,238 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 698,621 โดส

related