svasdssvasds

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 37 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 811,915 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 37 วัน ฉีดวัคซีนโควิด 811,915 โดส

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 37 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 23,976,984 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 648,027 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริง 811,915 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 22 ก.ย. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 811,915 โดส

  • เข็มหนึ่ง 300,033 โดส
  • เข็มสอง 511,087 โดส
  • เข็มสาม 795 โดส

ฉีดวัคซีน

เหลือที่ต้องฉีดอีก 23,976,984 โดส ภายใน 37 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 648,027 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 811,915 โดส

related