Spring News

ดราม่าตูน บอดี้สแลม ถึงคุณภาพของระบบการศึกษาเด็กไทย VS อาเซียน

By Natt W.

|
22 ธ.ค. 2564 เวลา 12:57 น. 593

จากกรณีสังคมเสียงแตกพี่ตูน บอดี้สแลมออกมาวิ่ง เรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลส่งน้องๆ เรียนต่อ แล้วการศึกษาไทยเทียบระดับโลกเป็นอย่างไร

จากกรณีที่ ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม ออกมาเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อวิ่งระดมทุนครั้งใหม่ "ก้าวเพื่อน้องปีที่ 2 เวอร์ชวลรัน ๑๐๙ คำขอบพระคุณ" ทำให้สังคมเกิดเสียงแตก ต่างจากทุกครั้งที่ตูน บอดี้สแลมออกมาวิ่งซึ่งจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด

โดยในครั้งนี้ หลายคนได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่า เหตุใดตูน บอดี้สแลม ถึงยังต้องออกมาวิ่ง หน้าที่การแก้ปัญหาในการศึกษาควรตกเป็นของรัฐใช่หรือไม่ การออกวิ่งแบบนี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงเท่านั้น

แล้วการศึกษาไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก ?

World Economic Forum ได้จัดทำดัชนี้ชีวัดอันดับการศึกษาโลกไว้ในปี 2017 โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 7 คะแนน และคะแนนค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 3.63 คะแนน

อันดับคุณภาพระบบการศึกษาไทย-อาเซียน

2 สิงคโปร์ มีอันดับดีที่สุดในอาเซียน อยู่อันดับที่ 2 ของโลกด้วยคะแนน 5.82 คะแนน ในขณะที่มาเลเซียอยู่อันดับที่ 14 ด้วยคะแนน 5.18 คะแนน ตามมาด้วยอินโดนีเซียอันดับ 33 ด้วย 4.43 คะแนน เท่ากันกับบรูไน (เนอการาบรูไนดารุซซาลาม) ที่ต่อท้ายในอันดับ 34 หลังจากนั้นเป็นฟิลิปปินส์ ในอันดับที่ 43 ของโลก ด้วย 4.21 คะแนน ก่อนจะเป็นลาวในอันดับที่ 53 ด้วยคะแนน 4.01 คะแนน

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 65 ของโลก ด้วยคะแนน 3.72 คะแนน ซึ่งดีกว่าแค่เวียดนาม และกัมพูชา โดยเวียดนามอยู่ที่อันดับ 71 และกัมพูชาอยู่อันดับที่ 79 ด้วยคะแนน 3.63 และ 3.50 คะแนนตามลำดับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

สัดส่วนรายจ่ายด้านการศึกษา

ทั้งนี้ ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทำงานร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ "วิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ" (National Education Accounts: NEA) โดยชี้ว่า งบประมาณที่ใช้ไปในระบบการศึกษาไทย ปี 2018 แบ่งเป็น เพื่อผลิตนักเรียนบัณฑิต 75% รายจ่ายเพื่อการลงทุน 8.6% การบริหารจัดการ 6.6% เงินกู้/ทุนเพื่อการศึกษา 3.5% กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2.2% พัฒนาการเรียนการสอน 1.3% กิจกรรมอื่น 1.6% ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 0.8% พัฒนาครู/อาจารย์ 0.3 และอบรมบุคลากรทางการศึกษาอีก 0.1%

ในปีนี้ 2021 รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 358,361 ล้านบาท ลดลงกว่าในปีก่อนหน้า 2020 ที่ได้งบประมาณไปกว่า 368,660 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าลดลงไปจากปีก่อนประมาณ 10,299 ล้านบาท แม้ว่าจะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินไปมากที่สุดก็ตาม เนื่องจากได้ถ่ายโอนงบประมาณไปไว้ที่งบกลางมากขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ