Spring News

เช็กรายชื่อประเทศที่เปิดรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว

By Chanjira_Yee

|
16 มี.ค. 2565 เวลา 6:43 น. 2.9k

รายชื่อ ประเทศที่เปิดรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว แม้สถานการณ์โควิดยังต้องจับตาและวางใจไม่ได้ แต่ธุรกิจท่องเที่ยวอั้นไม่ไหวแล้ว หลายๆ ประเทศที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างผ่อนปรนกฎและปรับตัวเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตและเศรษฐกิจในประเทศได้เดินต่อ

การออกกฎระเบียบสำหรับการกักตัวเมื่อเดินทางระหว่างประเทศมีขึ้นเพื่อลดการเดินทางเข้า-ออก หลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่หลังจากที่หลายประเทศได้ฉีดวัคซีนให้กับประชากรของตัวเองกันอย่างกว้างขวางครอบคลุม ซึ่งมีการฉีดวัคซีนใน 184 ประเทศไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านโดส  (ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม) หรือคิดเป็นอัตราฉีดต่อวันอยู่ประมาณ 21.2 ล้านโดส
สถิติยอดรวมประชากรโลกผู้ที่ได้รับวัคซีนของแต่ละประเทศภาพจาก bloomberg

ประกอบกับการมีวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันการได้รับวัคซีนครบถ้วนสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อต้องเดินทางหรือเข้าสถานบริการตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ทำให้มีการผ่อนปรนมาตราการการกักตัว ปรับลดจำนวนวันลงจนปลดล็อกนโยบายนี้ลงแล้วในหลายประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิจิ เฟรนช์โปลินีเซีย อินเดีย ลาว มัลดีฟส์ เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาพนักท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19 จาก freepik

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทางเว็บไซต์ tiket2 ที่อ้างอิงข้อมูลรายอัปเดตจาก Reuters และ Bloomberg ทำการสรุปอัปเดตรายชื่อประเทศที่รับนักเดินทางจนถึงเดือนมีนาคมนี้ ที่ประกาศเปิดรับนักเดินทางให้เข้ามาในประเทศได้โดย ไม่ต้องกักตัว และตรวจสอบข้อกำหนดรายละเอียดก่อนเข้าประเทศ ได้ดังนี้ 

เช็กรายชื่อประเทศที่เปิดรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักตัว

กัมพูชา

 • ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 14 วัน และจ่ายเงินสำหรับการกักตัว $2,000 หรือประมาณ 67,000 บาท
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 90%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ mfaic.gov.kh

ฟิจิ

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน
 • ประเทศที่เป็นพันธมิตรในการเดินทาง ไม่ต้องกักตัว (ถ้าไม่ใช่กักตัวในโรงแรม 10 วัน) 
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR หรือ ATK 
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 90%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ www.fiji.travel

เฟรนช์โปลินีเซีย 

 • เปิดรับนักเดินทางที่อยู่ใน สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR 
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน (ถ้ายังต้องกักตัว 10 วัน)

อินเดีย 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนและ ไม่ต้องกักตัว (ถ้ามีอาการต้องถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาล 14 วัน)
 • เปิดรับผู้เดินทางกว่า 100 ประเทศให้เข้ามาเมืองได้
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR 
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 70%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ boi.gov.in

อินโดนีเซีย 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน
 • เปิดรับนักเดินทางเฉพาะการเข้ามาที่เกาะบาหลี ซึ่งถ้าไม่ใช่มาจาก 23 ประเทศที่กำหนดต้องกักตัว 3-5 วันในโรงแรม
 • เปิดรับผู้เดินทางกว่า 100 ประเทศให้เข้ามาเมืองได้
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR 
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 70%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ welcomebacktobali.com

ลาว 

 • ผู้เดินทางสามารถเข้าได้ในเฉพาะเขตสำหรับสีเขียว ได้แก่ เวียงจันทน์ วังเวียง และหลวงพระบาง และต้องพักในโรงแรมที่กำหนด
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนถ้ามีผลเป็นตรวจเป็นบวกต้องกักตัว 14 วัน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR 
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 65%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ mofa.gov.la

มัลดีฟส์ 

 • ประเทศท่องเที่ยวที่เปิดพรมแดนเสรีมาตั้งแต่ มิถุนายน 2020 พักผ่อนในรีสอร์ตส่วนตัว ได้แบบปกติ 
 • ผู้เดินทางไม่ต้องได้รับวัคซีนและ ไม่มีการกักตัว
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 96 ชั่วโมง
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ เฉพาะผู้ที่มีอาการ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 75%
 • ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อยู่ในที่สาธารณะที่เป็น Indoor
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ tourism.gov.mv

เนปาล 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน ถ้ายังผู้เดินทางต้องกักตัว 10 วัน
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง
 • มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 65%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ ntb.gov.np

ฟิลิปปินส์ 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน ไม่มีการกักตัว
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • ไม่มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ 
 • สังเกตอาการ 7 วันเมื่อมาถึง หากมีอาการะรายงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 60%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ philippines.travel

สิงคโปร์ 

 • ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนแล้วจากประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา แคนาดา เดนมาร์ก1 ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิสราเอล 
 • อิตาลี มาเลเซีย มัลดีฟส์ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สเปน ศรีลังกา สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา 
 • สามารถใช้ช่องทาง Vaccinated Travel Lane โดยไม่ต้องกักตัว
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • ตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK ด้วยตัวเอง  
 • ซื้อประกันการเดินทาง ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 700,000 บาท)
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 90%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ safetravel.ica.gov.sg

ศรีลังกา 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน 
 • ไม่มีการกักตัว (ยกเว้นคนที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องกักตัว 7 วัน)
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง หรือตรวจ ATK ก่อนบิน 48 ชั่วโมง
 • การตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
 • สังเกตอาการ 7 วันเมื่อมาถึง หากมีอาการะรายงานหน่วยงานท้องถิ่น
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 78%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ www.srilanka.travel

ไทย 

 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนและ ไม่มีการกักตัว 
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง
 • ตรวจ RT-PCR ในวันแรกเมือมาถึง
 • ตรวจ ATK ในวันที่ 5-6 ของการเดินทางและรายงานผลช่องทางที่กำหนด
 • การตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ Test and Go
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 80%
 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (3-7 วันทำการ)
 • ประกันการเดินทางคุ้มครองครอบคลุมโควิด-19
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ tp.consular.go.th

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 • เปิดรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้วจากทุกประเทศ
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน (ส่วนบุคคลที่มาจากประเทศในกลุ่มสีเขียวผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนสามารถเข้ามาในประเทศได้)
 • ไม่มีการกักตัว (ยกเว้นผู้เดินทางที่มาจากประเทศกลุ่มสีแดง ต้องกักตัว 10 วันFaus)
 • ก่อนขึ้นเครื่องต้องมีผลตรวจ PCR ก่อนบิน 72 ชั่วโมง (ถ้ามาจากประเทศที่เสี่ยงสูงผลก่อนบิน 48 ชั่วโมงและต้องตรวจหาเชื้อที่สนามบิน)
 • ไม่มีการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงในประเทศ
 • ผู้ฉีดวัคซีนในประเทศทั้งหมด 97%
 • เช็กข้อมูลอัปเดตที่ u.ae


ที่มา
1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ