svasdssvasds

นายกฯ อยู่ในตำแหน่งเกินและเกือบ 8 ปี มีใครบ้าง ?

นายกฯ อยู่ในตำแหน่งเกินและเกือบ 8 ปี มีใครบ้าง ?

รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกฯ แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ระบุไว้ว่า ห้ามดำรงตำแหน่งนายกฯ เกิน 8 ปี แต่ในกรณีของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ต้องอยู่ที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า 24 สิงหาคม 2565 บิ๊กตู่จะได้อยู่ต่อ หรือต้องพอแค่นี้

ยังคงเป็นที่จับตาสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งหากนับจากวันที่เป็นนายกฯ อย่างเป็นทางการ คือ 24 สิงหาคม 2557 ดังนั้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะอยู่ในตำแหน่งครบ 8 ปี โดยรัฐธรรมนูญ ปี 2560 หรือฉบับปัจจุบัน ได้ระบุว่า ห้ามให้มีการดำรงตำแหน่งนายกฯ เกิน 8 ปี

แต่ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะระบุไว้ชัด แต่ก็มีความพยายามตั้งคำถามว่า 8 ปี ดังกล่าว นับจากช่วงเวลาใด ? ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ประกาศใช้ ? การเลือกตั้งใหญ่ ปี 2562 ? หรือมีผลบังคับใช้ย้อนหลังไปก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ?

ดังนั้นข้อสรุปที่ว่า ตกลงแล้ววันนี้ 24 สิงหาคมนี้ บิ๊กตู่จะได้ไปต่อ หรือพอแค่นี้ ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยันว่า จะยื่นเรื่องให้รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ภายในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

บทความที่น่าสนใจ 

อดีตนายกฯ ที่ดำรงตำแหน่งได้เกิน 8 ปี

ด้วยรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ ไม่ได้มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า ห้ามดำรงตำแหน่งนายกฯ เกินกี่ปี แต่ถึงกระนั้นก็ตามที ในอดีตมีเพียง 3 คนเท่านั้น ที่สามารถดำรงตำแหน่งนายกฯ รวมระยะเวลาแล้วได้เกิน 8 ปี  

อันดับที่ 1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม รวมระยะเวลา 15 ปี 25 วัน จาก 8 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2485

สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487

สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492

สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2500

สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500

1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกฯ รวมระยะเวลาแล้วยาวนานที่สุด

อันดับที่ 2 จอมพลถนอม กิตติขจร รวมระยะเวลา 9 ปี 205 วัน จาก 5 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2512

สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515

สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

อันดับ 3 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รวมระยะเวลา 8 ปี 154 วัน จาก 3 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 30 เมษายน พ.ศ. 2526

สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529

สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ในวันนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับเกือบ 8 ปี รวมระยะเวลาอย่างเป็นทางการ 7 ปี 348 วัน จาก 2 สมัย ดังนี้

สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

นายกฯ อยู่ในตำแหน่งเกินและเกือบ 8 ปี มีใครบ้าง ?

ที่มา Wikipedia รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง / Update 8 ส.ค. 65

related