svasdssvasds

รวมมาตรการประหยัดพลังงานทั่วโลก ในยุคที่ทุกคนทั่วโลกช่วยกันได้

รวมมาตรการประหยัดพลังงานทั่วโลก ในยุคที่ทุกคนทั่วโลกช่วยกันได้

เช็กเลย...ทั่วโลกมีมาตรการประหยัดพลังงานทั่วโลกกันอย่างไรบ้าง ในยุคที่ทุกคนทั่วโลกสามารถช่วยกันได้ ในท่ามกลางภาวะวิกฤตพลังงานแบบนี้

วิกฤตพลังงานที่ยังผันผวนความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่สามารถหาบทสรุปในเวลาอันใกล้  ความคุกรุ่นของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีอยู่ตลอด นี่เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนที่ทำให้ เรื่องประเด็น พลังงานเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และเมื่อวิเคราะห์แล้ว   เมื่อวิกฤตพลังงานยังไม่คลี่คลายในเวลาอันใกล้ หลายประเทศจึงต้องประกาศใช้แผนฉุกเฉินด้านพลังงาน พร้อมเดินหน้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานอย่างเต็มที่


• มาตรการประหยัดพลังงาน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อินโดนีเซีย : ขยายเวลานโยบายการจัดเก็บภาษีน้ำมันปาล์มเป็นศูนย์ จนถึง 31 ต.ค. เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการใช้ในภาคพลังงานและภาคอาหาร


กัมพูชา : ใช้เงินอุดหนุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาอัตราค่าไฟฟ้า

 
ฟิลิปปินส์ : จัดแคมเปญ energy efficiency and conservation information campaign เพื่อกระตุ้นความตระหนักในการประหยัดพลังงาน , ห้างสรรพสินค้ามีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

มาตรการประหยัดพลังงาน : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์ :  เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED อัจฉริยะและพลังงานแสงอาทิตย์ในเมือง HDB ที่มีอยู่เดิม จะช่วยลตการใช้พลังงานลงไต้ 15% ภายในปี 2573 ,ใช้มาตรการการติดตั้งระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (CCS)  , ผลักดันโครงการฉลากพลังงานบังคับ (MELS) เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสินค้า , การประกาศใช้มาตรฐานประสิทธิภาพ พลังงานชั้นต่ำ (MEPS) 

เวียดนาม  :  - ลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการอุตสาหกรรมให้ต่ำกว่า 6.5% ,ลดอัตรา การใช้พลังงานเฉลี่ย

- ส่งเสริมให้ 70% นิคมอุตสาหกรรมและ 50% ของกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงและใช้มาตรการประหยัดพลังงานได้

- ใช้ระบบจัตการพลังงานในสถานประกอบการและผู้ประกอบการขนส่ง โดยใช้ โปรแกรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการควบคุมยานพาหนะและการแก้ปัญหาทางเทคนิค เพื่อประหยัดพลังงาน

- ผลักดันให้เมืองและจังหวัดร้อยละ 90 ต้องพัฒนาโครงการประหยัดพลังงานและ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• มาตรการประหยัดพลังงาน : เอเชียโซนอื่นๆ 

จีน : เมืองเฉิงตูปิดไฟตกแต่งนอกอาคาร , ขณะที่  เมืองฉงชิ่ง ซึ่งมีประชากรกว่า 32 ล้านคน มีการสั่งห้างจำกัดเวลาเปิด-ปิด 16.00 - 21.00 น. , ส่วนที่ เสฉวน ที่มีประชาการ 94 ล้านคน สั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อประหยัดไฟฟ้า 6 วัน ปิดเครื่องแอร์ , ลิฟต์ และไฟสำนักงาน, ขณะที่นคร เซี่ยงไฮ้ปิดไฟเดอะ บันด์ แลนด์มาร์คสำคัญ 

ญี่ปุ่น : ให้บริษัทและบ้านเรือน ช่วยประหยัด การจ่ายไฟจะเข้มงวดมากขึ้นในช่วงฤดูหนาว ,  รัฐบาลมีแต้มสะสมมูลค่า 2000 เยน แก่บ้านที่ร่วมประหยัดไฟ  และ ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาวิกฤต  นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญ นับตั้งแต่วิกฤตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ เมื่อปี 2554 

อินเดีย : กำหนดสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ยูเออี : อุดหนุนราคาน้ำมันสำหรับผู้มีรายได้น้อย , หัวหน้าครอบครัวจะได้รับการอุดหนุนน้ำมัน 300 ลิตร/เดือน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าที่พัก

โอมาน : มีประกาศอุดหนุนค่าไฟฟ้า 15% ของค่าไฟฟ้าปกติระหว่าง พ.ค.- ส.ค. 2022 

มาตรการประหยัดพลังงาน : เอเชียโซนอื่นๆ  

•มาตรการประหยัดพลังงาน : ยุโรป


อิตาลี : มีการจำกัดฮีตเตอร์ที่ 19 C องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว , เปิดแอร์ 27  C ิอ ในฤดูร้อน และ ลดไฟริมถนนตอนกลางคืน

ฝรั่งเศส : ห้ามเปิดใช้ป้ายโฆษณาที่ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในทุกเมือง 01.00 น. - 06.00 น.  ในเมืองที่คนน้อยกว่า 8 แสนคน

เยอรมนี : หากไม่ใช่ ร.พ. ให้จำกัดฮีตเตอร์ที่ 19 C องศาเซลเซียส , โถงทางเดินสาธารณะ , งดใช้เครื่องทำความร้อนด้วย 

สเปน : จำกัดฮีตเตอร์ที่ 19  C  องศาเซลเซียส ในฤดูหนาว , เปิดแอร์ 27C องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อน ,ร้านค้าติดตั้งระบบล็อกอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบความร้อนทำงาน

• มาตรการประหยัดพลังงาน : อเมริกาเหนือ/ใต้ 


อเมริกา : มีประกาศมาตรฐานประหยัดพลังงานขั้นต่ำของเครื่องใช้ไฟฟ้า , ออกประมวลกฎหมายเกี่ยวกับอาคารก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และ/หรือที่อยู่อาศัยเพื่อบังคับใช้ ข้อกำหนดต้านประสิทธิภาพพลังงาน 

เม็กซิโก : ทำมาตรฐานเครื่องใช้ฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน เพื่อกำหนดประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น , จัดตั้งกองทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการ ลดการปล่อยมลพิษ และลดการใช้พลังงานโดยแทนที่หลอดไส้ด้วยหลอด คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ รวมทั้งสนับสนุนโครงการตู้เย็นประหยัดพลังงาน

แคนาดา : ภาคขนส่งได้ มีการออกกฎหมาย (Green Levy) เพื่อการจัดเก็บภาษี รถยนต์ที่ไม่ประหยัดพลังงาน ,ภาคอาคาร มีการให้เงินสนับสนุนแก่รัฐต่างๆในการเพิ่มมาตรการประหยัดพลังงานในอาคาร


• มาตรการประหยัดพลังงาน : ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ :  ขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน และยกเลิก ค่าธรรมเนียมผู้ใช้ถนน และคำโตยสารสาธารณะจนถึงสิ้น ม.ค. 2023

ออสเตรเลีย : ขอความร่วมมือจากประชาชนใน นิวเซาท์เวลส์กว่า 8 ล้านคน งดใช้ ไฟฟ้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 18.00-20.00 น. ของทุกวัน ซึ่งช่วงเวลาเย็นเป็นช่วงเสี่ยงไฟฟ้าดับสูง

มาตรการประหยัดพลังงาน :  ยุโรป , อเมริกาเหนือ/ใต้ และ  ออสเตรเลีย

related