svasdssvasds

นิวเดลี แบนการจุดพลุก่อนเทศกาลติวาลี เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมมลพิษทางอากาศ

นิวเดลี แบนการจุดพลุก่อนเทศกาลติวาลี เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมมลพิษทางอากาศ

อินเดียมีคำสั่งประกาศห้ามจุดพลุในเมือง ก่อนถึงเทศกาลติวาลี (Diwali) เทศกาลแห่งแสง ของชาวฮินดู เพราะมีความกังวล ต่อมลพิษทางอากาศในเมือง ซึ่งคำสั่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงต้นปี 2023

นิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย มีคำสั่งประกาศห้าม จุดพลุในเมือง ก่อนถึงเทศกาลติวาลี (Diwali) เทศกาลแห่งแสง เพราะมีความกังวล ต่อมลพิษทางอากาศในเมือง ซึ่งคำสั่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงต้นปี 2023 

สำหรับ นิวเดลี เมืองหลวงอินเดีย เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก และเทศกาลติวาลี (Diwali) ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งแสงของชาวฮินดู มีกำหนดการฉลองในเดือนตุลาคม ในช่วงปลายเดือน โดยการจุดพลุถือเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ , ทำให้ ทางการต้องรีบออกมาตการ ควบคุม มลพิษทางอากาศไว้ก่อน 

นิวเดลีแบนการจุดพลุก่อนเทศกาลติวาลี เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมมลพิษทางอากาศที่แย่อยู่ก่อนแล้ว Credit ภาพ Xinhua
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ นิวเดลี ต้องออกคำสั่ง ห้ามจุดพลุในเมือง ในเทศกาลติวาลี เพราะ ปี 2022 ถือเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ที่ทางการอินเดียออกคำสั่ง ห้ามจัดเก็บ จำหน่าย และจุดพลุในกรุงนิวเดลี  โดยคำสั่งครั้งนี้จะมีผลไปจนถึง 1 ม.ค. 2023 

นิวเดลีแบนการจุดพลุก่อนเทศกาลติวาลี เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมมลพิษทางอากาศที่แย่อยู่ก่อนแล้ว Credit ภาพ Xinhua


 

โดยปกติแล้ว นิวเดลี มักจะเผชิญควันหนาทึบแผ่ปกคลุมตัวเมืองและย่านชานเมืองทันที หลังคืนฉลองเทศกาลติวาลี (Diwali) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งคุณภาพอากาศที่เลวร้าย ส่งผลให้ระดับมลพิษทางอากาศที่นิวเดลี อยู่ในขั้น "ภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงพิเศษ" และการออกคำสั่งนี้เพื่อเป็นมาตรการควบคุมทางกฎหมาย และต้องการให้คุณภาพอากาศ คุณภาพชีวิตในเมืองนิวเดลีดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เรื่องจุดควบคุมได้ยากมากหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ที่มา : https://www.xinhuathai.com/inter/239876_20211101

related