svasdssvasds

เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไฟเขียว เปิดทางให้ เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อการรับมือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจในการแก้ปัญหา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมที่ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  โดย พล.อ.ประวิตร นั่งเป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่4/2565 ในวันที่ 7 ธ.ค. 65 

โดยที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค อียิปต์ โดยมีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล รวม 102 ประเทศ ซึ่งไทย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับประเทศต่างๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน และรับทราบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงทรัพย์ฯ  
 
โดยขอเปลี่ยนชื่อ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสม 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไฟเขียวเปิดทางให้ เปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม" เพื่อการรับมือสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจในการแก้ปัญหา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)รายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี ฉบับที่ 4 ให้สำนักงานกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ,การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสริมสร้าง ศักยภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น และเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงฯ จากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ต่อไป

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้ กำชับให้คณะกรรมการฯ และกระทรวงทรัพย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอบคุณ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้กรอบของ UN หรือสหประชาชาติ ที่ผ่านมาด้วยดี  โดยเฉพาะการนำเสนอถ้อยแถลงที่ได้สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของไทยอย่างโดดเด่น ต่อนานาประเทศ บนเวทีโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

related