svasdssvasds

ทางรถไฟจีน-ไทย ช่วยลดเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น

ทางรถไฟจีน-ไทย ช่วยลดเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น

ทางรถไฟจีน-ไทย เป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายทางรถไฟข้ามเอเชีย เป็นทางรถไฟความเร็วสูงรางมาตรฐานสายแรกของไทย คาดว่าระยะที่ 1 ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับนครราชสีมา จะลดเวลาเดินทางจากเดิมมากกว่า 4 ชั่วโมง เหลือเพียงกว่า 1 ชั่วโมง ช่วยย่นเวลา ประหยัดพลังงาน และกระจายความเจริญ

ทางรถไฟจีน-ไทย ช่วยลดเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ปัณรส บุญเสริมวัย 32 ปี นักแปลประจำโครงการก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทย เล่าเรื่องราววัยเด็กเกี่ยวกับทางรถไฟที่เชื่อโยงบ้านของเธอในจังหวัดเชียงใหม่กับบ้านปู่ย่าตายายในนครราชสีมา ซึ่งทำให้ครอบครัวของเธอต้องใช้เวลามากมายไปมาหาสู่กันด้วยรถไฟ ปัณรส กล่าวว่า รถไฟในไทยทำให้ผู้คนเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลเพราะให้บริการเชื่องช้าเกินไป และหวังว่าทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยจะเสร็จสมบูรณ์และเริ่มเปิดใช้โดยเร็วที่สุด

ทางรถไฟจีน-ไทย เป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายทางรถไฟข้ามเอเชีย จะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงรางมาตรฐานสายแรกของไทย โดยมีการคาดการณ์ว่าทางรถไฟฯ ระยะที่ 1 ที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับจังหวัดนครราชสีมา จะลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมมากกว่า 4 ชั่วโมง เหลือเพียงกว่า 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ปัณรสมีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่หลายแห่งในจีน ขณะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหนานไคในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน และได้เห็นว่าทางรถไฟความเร็วสูงมีบทบาทยกระดับชีวิตคนในท้องถิ่น ทำให้เธอมองว่าทางรถไฟจีน-ไทยจะไม่เพียงอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น แต่ยังช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ โดยรอบ

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทางรถไฟจีน-ไทย ช่วยลดเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ปัณรส กล่าวว่า ปกติการเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างกรุงเทพฯ กับนครราชสีมาจะกินเวลาราว 2 ชั่วโมง 30 นาที แต่การสัญจรจะสะดวกสบายและประหยัดเวลาขึ้นมาก หากโครงการทางรถไฟฯ ปัจจุบันเสร็จสิ้น ทั้งเสริมว่าการคมนาคมขนส่งสำคัญต่อการท่องเที่ยวมาก และการคมนาคมขนส่งที่ดีจะทำให้ผู้คนท้องถิ่นมีรายได้เ พิ่มขึ้นแน่นอน

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางรถไฟจีน-ไทย จะเป็นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดชายแดนอย่างหนองคายซึ่งจะมีสะพานเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีน-ลาว ทำให้อนาคตสามารถเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านลาวไปสู่นครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ทางรถไฟจีน-ไทย ช่วยลดเวลาเดินทาง กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น หม่าเซิ่งซวง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (ประเทศไทย) ซึ่งรับผิดชอบโครงการทางรถไฟจีน-ไทย ระยะที่ 1 เปิดเผยว่างานก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น หลังจากไทยผ่อนปรนข้อจำกัดด้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 "โครงการทางรถไฟจีน-ไทย ระยะทาง 252.3 กิโลเมตรประยุกต์ใช้มาตรฐานทางเทคนิคของจีน โดยงานโยธาของโครงการแบ่งออกเป็น 14 สัญญา ตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1 สัญญา และกำลังเปิดประมูลอีก 3 สัญญา ขณะอีก 10 สัญญากำลังคืบหน้าไปตามลำดับ" หม่าระบุเพิ่มเติม

บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าเมื่อทางรถไฟจีน-ไทย เปิดดำเนินการแล้ว ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางรถไฟฯ ในไทย แต่ยังผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟข้ามเอเชีย และส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ด้านวิโรจน์ ลับกฤชคม วัย 59 ปี วิศวกรจากบริษัทฯ กล่าว ว่าทางรถไฟจีน-ไทย เป็นมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานกาเชื่อมต่อ และจะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ตอนนี้ทีมงานกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานชาวจีน ซึ่งได้ถ่ายทอดประสบการณ์มากมายทั้งในแง่การก่อสร้างทางรถไฟและการจัดการโครงการ

Cr. www.xinhuathai.com